Университет перешёл на дистанционное образование

Аккредиттеу

Университеттің миссиясы
Университеттің миссиясы
Пайдалы сілтемелер және құжаттар
Законы, правила, положения, приказы, ресурсы...
2020 жылдың 29 мамырда ҚазҰАУ Қазақстанның инженерлік білім ассоциациясында (KAZSEE) бойынша 5 білім беру бағдарламалары мамандандырылған ұлттық аккредиттеуден өтті:

 
Шифр және білім беру бағдарламасының аталуы
  1.  
6В04106- Маркетинг
  1.  
7М08702-Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету
  1.  
7М07103-Машина жасау
  1.  
7М08607- Гидротехникалық  құрылымдарды  жобалау
  1.  
8D08602 – Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау
 

2019 жылдың 29 карашасында Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігінде (IQAA) сараптамалық топтың ескертулерін жою және ұсыныстарды орындау бойынша түзету шараларының жоспары аясында 20 білім беру бағдарламасы III-ші аккредиттеуден кейінгі мониторингтен өтті.

photo
 
2019 жылдың 25 желтоқсанында Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінде (АРТА) Сыртқы сараптамалық комиссияның ұсыныстарын жүзеге асыру шарасының жоспары аясында 48 білім беру бағдарламасы II-ші аккредиттеуден кейінгі мониторингтен өтті.

photo

20-22 мамырда 6M030100 - Құқықтану білім беру бағдарламасы Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттікке (БСҚА) мамандандырылған аккредитациядан өтті және 2024 жылдың 7 маусымына дейін әрекет ететін 2019 жылғы 10 маусымдағы SA-A мамандандырылған аккредиттеу күәлігін алды.

photo

2019 жылдың 18-19 сәуірінде Қазақ ұлттық аграрлық университеті Инженерлік Білім Берудің Қазақстандық Қауымдастығында (KazSEE) институционалдық аккредиттеуден өтті және 2019 жылдың 10 маусымында 12.06.2024 дейін қолданылатын №1920 KE 0025 институционалды аккредиттеу туралы куәлік алды.

photo

«Аграрлық менеджмент» магистрлік оқу бағдарламасы Вайнштефан қолданбалы ғылымдар университетінің базасында, «ACQUIN» агенттігінде жарамдылық мерзімі 24.10.2016 – 31.03. 2018 ж. дейінгі халықаралық мамандандырылған қайта аккредиттеуден өтті. 2018 жылдың 26 наурызында «Аграрлық менеджмент» оқу бағдарламасы International Agricultural Management – Master of Business Administration жарамдылық мерзімі 30.09.2021 жылға дейінгі  сертификатын алды.

Жыл сайын қараша айында Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігінің (БСҚА) сыртқы бағалау бойынша мамандандырылған аккредиттеу аясында, БСҚА эксперттік тобының ескертпелерін жою мен ұсыныстарын орындау бойынша түзету шарасының жоспары аясында 20 оқу бағдарламасы аккредиттеуден кейінгі мониторингтен өтеді. 
 
2017 жылдың 4-5 желтоқсанында Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігінде (АРТА) Сыртқы эксперттік комиссияның ұсыныстарын жүзеге асыру шарасының жоспары аясында 48 оқу бағдарламасы аккредиттеуден кейінгі мониторингтен өтті.
 
2018 жылдың 5-желтоқсанында Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігінде (АРТА) Сыртқы эксперттік комиссияның ұсыныстарын жүзеге асыру шарасының жоспары аясында 18 оқу бағдарламасы аккредиттеуден кейінгі мониторингтен өтті.

photo

2016 жылдың 06 желтоқсанында Аккредиттеу, сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету Институтында «ACQUIN» (Германия) 6М073500-Тағам қауіпсіздігі мамандығының «Азық-түлік қауіпсіздігі» білім бағдарламасы халықаралық мамандандырылған аккредиттеуден өтті.

photo

20 Білім беру бағдарламалары екі деңгей бойынша Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігiнде (БСҚА) ұлттық мамандандырылған аккредиттеуден өтті. 2016 жылдың желтоқсан айында Сертификаттар алынды.
 
Білім бағдарламасының аты және шифрі
1. 5B070200 - Автоматтандыру және басқару
2. 5B070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
3. 5B070300 - Ақпараттық жүйелер
4. 5B071700 - Жылу энергетикасы
5. 5B071800 - Электр энергетикасы
6. 5B071300 - Көлік, көлік техника және технологиялары
7. 5B090100 - Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
8. 5B090900 - Логистика (сала бойынша)
9. 5В071200 -  Машина жасау
10. 5B030100 - Құқықтану
11. 5B051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару
12. 5B050700  Менеджмент
13. 6М070200 - Автоматтандыру және басқару
14. 6М070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
15. 6М070300 - Ақпараттық жүйелер
16. 6М071700 – Жылу энергетикасы
17. 6М030400 - Кеден ісі
18. 6М071300 - Көлік, көлік техника және технологиялары
19. 6М090100 - Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
20 6М051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару

photo

2016 жылдың қараша айында үш деңгей бойынша 18 білім беру бағдарламалары Аккредиттеу және рейтингтің тәуеліз агенттігіннен (АРТА) ұлттық мамандандырылған аккредиттеуден өтті.
 

Білім бағдарламасының аты және шифрі
 
1. 5B090800- Бағалау
2. 6М090800- Бағалау
3. 5B050800- Есеп және аудит
4. 6М050800- Есеп және аудит
5. 5B050900 - Қаржы
6. 6М050900 - Қаржы
7. 5B072700- Азық – түлік өнімдерінің технологиясы
8. 6М072700- Азық – түлік өнімдерінің технологиясы
9. 5B072800- Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)
10. 6М072800- Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)
11. 5B073200- Стандарттау және сертификаттау
12. 6М073200- Стандарттау және сертификаттау
13. 6D073200- Стандарттау және сертификаттау
14. 5B080200- Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
15. 6М080200- Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
16. 6D080200 - Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
17. 6D120100 - Ветеринарлық медицина
18. 6D120200- Ветеринарлық санитария

photo

2016 жылдың 24-28 сәуір аралығында Вайнштефан қолданбалы ғылымдар Университетінің (Германия) негізінде «ACQUIN» агенттігінде Университетіміз 12 серіктес-ЖОО Халықаралық аграрлық желісінде "Аграрлық менеджмент" магистрлік курсын халықаралық мамандандырылған қайта аккредиттеу үдерісіне қатысты. 24 қараша 2016 жылы Университетіміз мерзімі 2018 жылдың 31 наурызына дейінгі Iternational Agricultural Management –Master of Business Administration Сертификатын алды.

photo

2015 жылдың желтоқсан айында Ауылшаруашылығы ғылымдары, технология және қызмет бағыттарының үш деңгей бойынша 48 білім беру бағдарламалары Аккредиттеу және рейтингтің тәуеліз агенттігіннен (АРТА) ұлттық мамандандырылған аккредиттеуден өтті.
 

Білім бағдарламасының аты және шифрі
 
1. 5В080100- Агрономия
2. 6М080100 -Агрономия
3. 6D080100 -Агрономия
4. 5В080800- Топырақтану және агрохимия
5. 6М080800- Топырақтану және агрохимия
6. 6D080800  - Топырақтану және агрохимия
7. 5В080900- Жеміс-көкөніс шаруашылығы
8. 6М080900- Жеміс-көкөніс шаруашылығы
9. 6D080900- Жеміс-көкөніс шаруашылығы
10. 5В081100 - Өсімдік қорғау және карантин
11. 6М081100 - Өсімдік қорғау және карантин
12. 6D081100 - Өсімдік қорғау және карантин
13. 5В060800 - Экология 
14. 6М060800 -Экология 
15. 6D060800 -Экология 
16. 5В080600 - Аграрлық техника және технология
17. 6М080600 - Аграрлық техника және технология
18. 6D080600- Аграрлық техника және технология
19. 5В072400- Технологиялық машиналар және жабдықтар
20. 6М072400- Технологиялық машиналар және жабдықтар
21. 5B012000- Кәсіптік оқыту
22. 6М012000- Кәсіптік оқыту
23. 5В073100 - Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
24. 6М073100- Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
25. 5B090300 – Жерге орналастыру
26. 6М090300 – Жерге орналастыру
27. 6D090300 – Жерге орналастыру
28. 5B090700 – Кадастр
29. 6M090700– Кадастр
30. 6D090700 – Кадастр
31. 5B081200 – А.ш. энергиямен қамтамасыз ету
32. 6D081200 – А.ш. энергиямен қамтамасыз ету
33. 6М071800 – Электр энергетикасы
34. 5В080500- Су ресурстары және суды пайдалану
35. 6М080500- Су ресурстары және суды пайдалану
36. 6D080500- Су ресурстары және суды пайдалану
37. 5В081000 – Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау
38. 6М081000 – Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау
39. 5B050600  – Экономика
40. 6М050600 – Экономика
41. 6D050600  – Экономика
42. 5В080700 – Орман ресурстары және орман шаруашылығы
43. 6М080700 – Орман ресурстары және орман шаруашылығы
44. 6D080700 – Орман ресурстары және орман шаруашылығы
45. 5B080300 – Аңшылықтану және аң шаруашылығы
46. 6М080300 – Аңшылықтану және аң шаруашылығы
47. 5B080400 – Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
48. 6М080400 – Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау


photo

2014 жылдың қараша айында Аккредиттеу, сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету Институтында «ACQUIN» (Германия) 6М073500 Тағам қауіпсіздігі, 5В070100, 6М070100 Биотехнология, 5В120100, 6М120100 Ветеринарлық медицина, 5В120200, 6М120200 Ветеринарлық санитария білім бағдарламалары халықаралық мамандандырылған аккредиттеуден өтті. Сапа сертификатын жарамдылық мерзімі 2020 жылдың 30 қыркүйегіне дейін 2015 жылдың 31 наурызында алды.
 

Білім бағдарламасының аты және шифрі
 
1. 5В070100 Биотехнология
 
2. 6М070100 Биотехнология
 
3. 5В120100 Ветеринарлық медицина
 
4. 6М120100 Ветеринарлық медицина
 
5. 5В120200 Ветеринарлық санитария
 
6. 6М120200 Ветеринарлық санитария
 
7. 6М073500 Тағам қауіпсіздігі

photo

2014 жылдың қазан айында «Орталық Азиядағы Кәсіптік оқыту» Алмания (Германия) бағдарламасы аясында «ACQUIN» агенттігінде «Азық-түлік технологиясы» магистрлік бағдарламасы аккредиттелді. Бұл бағдарлама -Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан серіктес жоғары оқу орындарында жүзеге асырылуда және магистранттар мен оқытушылардың сыртқы академиялық ұтқырлығын белсенді жүзеге асыруға мүмкіндігін береді.

photo

Қазіргі уақытта Қазақстанның жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласы білім сапасын қамтамасыз ету және кепілді жүйені құруға ауысып, сыртқы бағалауды жүргізуді талап ететін жоғары оқу орынның жалпы институционалдық  және жеке білім беру бағдарламаларын халықаралық, ұлттық мамандандырылған аккредиттеу болып табылады. Аккредиттеу рәсімінің нәтижесінде беделді ұйымдардың (аккредиттеу агенттіктерінің) білім беру қызметін  сапалы орындауды ұйымдастыру мүмкіндігі арттырылады. ЖОО-ның қызметін Өзін-өзі талдау, сондай-ақ тәуелсіз сарапшылармен ЖОО-ды аудит жүргізу (тексеру) бекітілген рәсімдердің тану нәтижесі болып табылады.
2014 жылдың 28-30 сәуір аралығында КЕАҚ «Қазақ ұлттық аграрлық университеті» (ары қарай ҚазҰАУ)  Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігiнде (БСҚА) институтционалдық аккредиттеуден өтті. 2014 жылдың 11 маусымында Институтционалдық аккредиттеу туралы  жарамдылық мерзімі  08.06.2019 жылға дейінгі  IA №00043 күәлігін алды.