Мамандық: Ветеринарлық санитария
Университет перешёл на дистанционное образование
Мамандық

Ветеринарлық санитария

Галерея
=======
Ветеринариялық санитариялық сараптау және гигиена
=======
Мамандық туралы Мамандық моделі Түлектер Жұмыс берушілер Сыртқы сараптама
«Ветеринариялық санитария» мамандығының
білім беру бағдарламасын дамыту жоспарының
паспорты
2016 - 2020 жылдар 

 
1 ББ дамыту жоспарын
құрастырудың негізі
 
- Қазақстан Республикасының білім беру саясатына сәйкес білім беру бағдарламасын дамыту жоспарының тақырыбы мен стратегиясы -Қазақ ұлттық аграрлық
университетінің 2020 жылға
дейінгі даму стратегиясы
- «Ветеринариялық санитария және гигиена» 
кафедрасының 2020 жылға дейінгі
стратегиялық даму жоспары.
 
2 ББ дамыту жоспарын құрастырушылар Алиханов К.Д. каф. меңгерушісі, PhD және
«Ветеринариялық санитариялық
сараптау және гигиена»
кафедрасның оқытушылары.;

Жұмыс берушілер:
Айтжанов Б.Д. в.ғ.д, профессор ҚР АШМ «Ветеринария бойынша Ұлттық референттік орталық» ШЖҚ РМК директоры
Итенов М.Ч. в.ғ.к., доцент ҚР АШМ Ветеринариялық
бақылау және қадалағалау комитетінің
«Алматы өңірлік ветеринариялық зертхана»
ШЖҚ РМК директоры
 
3 ББ дамыту жоспарын іске асыру мерзімі 2016 – 2020ж.ж.
4 Көлемі және қаржыландыру көзі
Мемлекеттік бюджет және келісім-шарттық негізде
 
5 ББ дамыту жоспарын
іске асыруда күтілетін
нәтижелер
Ұлттық және халықаралық с
тандарттардың талаптарына сәйкес ветеринарлық 
санитария саласындағы білікті 
мамандарды даярлау

Бағдарламаның аналитикалық  негіздемесі
Білім беру бағдарламасы туралы ақпарат

Білім беру бағдарламасының мазмұны төмендегідей құжаттармен белгіленеді:
KZ42LAA00006720 білім беру бағдарламасын жүргізуге арналған  лицензия, мерзімі шектеусіз, берілген уақыты - 25.03.2016жыл.
Қазақстан Республикасы Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім берудің Докторантура ҚР МЖМБС негізгі ережелеріне сәйкес. («13» мамыр 2016 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің №292 шешімімен бекіткен).
Білім беру бағдарламалары оқу жоспары (үлгілік, жеке және жұмыс оқу жоспары) және бағдарламалар (үлгілік және силлабустар) арқылы жүзеге асырылады.
Докторантурада 2 білім беру бағдарламасы бар: №1 «Мал және құс шаруашылығы өнімдерін ветеринариялық санитариялық сараптау және қауіпсіздігі мен сапасы» және №2 «Санитария және гигиена».

Толығырақ оқу