Мамандық: Топырақтану және агрохимия
Университет перешёл на дистанционное образование
Мамандық

Топырақтану және агрохимия

Галерея
=======
Өсімдік қорғау және карантин
=======
Мамандық туралы Мамандық моделі Түлектер Жұмыс берушілер Сыртқы сараптама
  Шифры Білім беру
траекториясы
Оқу мерзімі
Берілетін
дәреже

 
1 5В081100 –«Өсімдік қорғау және карантин»
 
№1 «Энтомология»
№2  «Фитопатология»
4 жыл 5В081100- «Өсімдік қорғау және карантин»
мамандығы бойынша қызмет көрсету саласының бакалавры
2 6М081100–«Өсімдік қорғау және карантин»
 
№1 «Қазіргі таңдағы өсімдік қорғау»
 
2  жыл
6М081100- Өсімдік қорғау және карантин»
мамандығы бойынша ғылым магистрі
3 6D081100–«Өсімдік қорғау және карантин»
 
№1 «Энтомология»
№2 «Фитопатология»
3 жыл
6D081100-«Өсімдік қорғау және карантин» мамандығы бойынша философия докторы (PhD)