Мамандық: Құқықтану
Университет перешёл на дистанционное образование
Мамандық

Құқықтану

Галерея
=======
Құқық
=======
Мамандық туралы Мамандық моделі Түлектер Жұмыс берушілер Сыртқы сараптама
       Білім беру бағдарламасы / / 6В04201 - " Құқықтану "// 7М04201- " Құқықтану " / Қазақ ұлттық аграрлық университеті жүзеге асыратын құқық бакалаврлары мен магистрлерін дайындау үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің заңнамалық және нормативтік актілері негізінде еңбек нарығының талаптарын ескере отырып ЖОО әзірлеген және бекіткен құжаттар жүйесі болып табылады. Білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының, ірі тауар өндірушілердің қажеттіліктеріне сүйене отырып қалыптасады және жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес келеді. Білім беру қызметі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің лицензиясы негізінде жүзеге асырылады. Жоғарыда аталған білім беру бағдарламалары бойынша мамандар мен ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындайтын кафедра "Бизнес және құқық" Жоғары мектебінің "құқық"кафедрасы болып табылады.
                                                                      
      Білім беру бағдарламасының басты міндеті-Қазақстан Республикасы үшін жоғары білікті бәсекеге қабілетті заң кадрларын даярлау, ең алдымен аграрлық сектор үшін ЖОО-ның табысты қызмет етуінің негізгі көрсеткіші кадрларды даярлау саны ғана емес, сонымен қатар сапасы болып табылады. Бұл көрсеткіштер өзара байланысты және талапкерлерді іріктеу стратегиясы, оқытудың тиімді технологиялары, материалдық база, университет түлектерінің еңбек нарығындағы табысы және т. б. сияқты "элементтердің" көмегімен қол жеткізіледі.