Мамандық: Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы
Университет перешёл на дистанционное образование
Мамандық

Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы

Галерея
=======
Тағам өнімдерінің технологиясы және қауіпсіздігі
=======
Мамандық туралы Мамандық моделі Түлектер Жұмыс берушілер Сыртқы сараптама
«5В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша)» мамандығы

Кәсіби деңгейдің аясы
Бакалаврдың қызмет атқаратын аясы өңдеу өндірісінің барлаық салалары болып табылады, өңдеу өндірісінің өнімдерін алуда технологиялық үрдістердің қамтамассыз етілуін қадағалау, жобалап-құрастыру мен ғылыми-зерттеу орталықтары және әртүрлі жеке меншік фирмалар болып табылады.
 
Кәсіби деңгейдің нысаны
Түлектердің қызмет атқаратын нысандары: элеваторлар, ұн тарту заводтары, жарма заводтары, жем шығаратын заводтар, нан заводтары, макарон және кондитер фабрикалары, қант және крахмал сірне заводтары.
 
Кәсіби деңгейдің пәндері
5В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінін технологиясы мамандығы бойынша түлектердің кәсіби деңгейлерін көтеруге арналған пәндер: жарма және  дақылдардың дәндері, ұн, жарма, нан, нан-тоқаш, макарон және кондитер өнімдері, қант, крахмал, сірне, крахмал шәрбәті, модифицирленген крахмалдар, декстридер, жүзім, құлмақ, уыт, сыра, шарап, коньяк және басқа компоненттер, сонымен бірге астықты сақтау мен өңдеуге, ұн тартуға, жарма өндіруге, жем тартуға, нан заводтарына, макарон және кондитер фабрикаларына, қант пен крахмал сірне заводтарына, ашыту және шарап өндіруге  арналған құрылғылар.
 
Кәсіби деңгейдің түрлері
5В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы мамандығының бакалаврлары келесі қызмет түрлерін атқара алады:
 • технологиялық үрдістерді ұйымдастыру;
 • технологиялық пәннің дұрыстығын қадағалау;
 • технологиялық операцияларды іске асырудағы мінсіздік және жаңа өнімді ойлап табу кезінде ресурс үнемдеуші өндірістік процестерді дамытуға қатысу;
 • техникалық жабдықтарды және экологиялық талаптарды, еңбекті қорғау, өрт-жарылыс кезіндегі қауіпсіздік және өнеркәсіпік гигиенаны ескере отырып, кәсіпорындардың өндірістік қызметін талдау;
 • еңбек ұжымдарының жұмысын ұйымдастыру, басқару шешімдерін қабылдау, кәсіпорынның технико-экономикалық көрсеткіштерін және маркетингтік қызметін талдау;
 • өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарының технологиялық сызбасын әзірлеу және дизайнын жасау;
 • жұмыс істеп тұрған өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарды қайта құру;
 • өңдеу өнеркәсібі саласындағы щетелдік және отандық тәжірибенің ғылыми-техникалық мәліметтерін зерттеу және талдау;
 • өңдеу өнеркәсібі саласына сәйкес дайын өнімнің, шикізаттың сапасын жақсарту үшін эксперименттік зерттеу;
 • білім беру саласындағы жұмыс.
 
Кәсіби қызметтің функциялары
 • өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарында технологиялық процесті ұйымдастыру және басқару.
 • шикізат компоненттеріне, технологиялық процестердің және дайын  өнімнің технохимиялық бақылау;
 • жоғары сапалы, бәсекеге қабілетті, стандарт талаптарына сай өнім шығуын қамтамасыз ету;
 • еңбек ұжымдарының жұмысын ұйымдастыру және басқару шешімдерін қабылдау;
 • техникалық жабдықтарды және экологиялық талаптарды, еңбекті қорғау, өрт-жарылыс кезіндегі қауіпсіздік және өнеркәсіпік гигиенаны ескере отырып, кәсіпорындардың өндірістік қызметін талдау;
 • кәсіпорынның технико-экономикалық көрсеткіштерін және маркетингтік қызметін талдау;
 • өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарының технологиялық сызбасын әзірлеу және дизайнын жасау;
 • жаңа өңдеу өнеркәсібі кәсіпорынының жобасын дайындау;
 • кәсіпорындарды техникалық жаңғырту және жұмыс істеп тұрғандарды қайта құру;
 • жаңа құрылғыларды, технологиялық жабдықтарды және оның жобалық шешімдерін табу үшін техникалық шарттарды дайындау;
 
Кәсіби қызметтің типтік міндеттері
5В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы мамандығын бітірген, технология бакалавры академиялық дәрежесін алған түлек күрделі теориялық білімге және келесі кәсіби міндеттерді шешуге қатысты практикалық дағдыларға ие болуы керек:
 • өнімді шығарудың технологиялық процесін ұтымды басқару;
 • шикізатты, жартылай фабрикаттарды, материалдарды тұтыну нормаларын есептеу;
 • өндірістік процестерді жақсарту және өндірістік тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеу;
 • шикізат пен дайын өнімдердің технохимиялық бақылауын іске асыру.
 
Білім беру бағдарламасының мақсаты
5В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы мамандығы бойынша жалпыұлттық білім беру мақсаты толық кәсіптік білім алу, қайта өңдеу өндірісі саласындағы кәсіби құзыреттілік шарттарын қамтамасыз ету болып табылады.
Жалпы пәндерді оқыту мақсаты жоғары жалпы интеллектуалдық даму деңгейін алу, сауаттылық және сөйлеу шеберлігін, ойлау мәдениеті мен еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларын үйрену үшін қажет шарттарды қамтамасыз ету болып табылады.
Негізгі пәндерді оқыту мақсаты шығармашылық, батамасы мен инновациялық әлеуетін дамыту, студенттердің келесі жоғарғы кәсіптік білім алуын жалғастыруға қажет шарттарды жарату болып табылады.
Кәсіптік пәндерді оқыту мақсаты мамандық бойынша жұмысқа максималды тез орналасуға деген мүмкіншілікті қамтамасыз ететін еңбек нарығында бәсекеге қабілетті бітірушілерді қалыптастыру болып табылады; кәсіби құзыреттілік және білім беру бағдарламалары саласындағы студенттердің жеке таңдауы.
 
Негізгі құзыреттер:
Технология бакалаврларында түсінік болуы керек:
 • қайта өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарының заманауи жағдайы және олардың болашаққа даму жолдарын;
 • негізгі ғылыми-техникалық даму мәселелерін және қайта өңдеу өндірісінің заманауи жағдайын;
 • қағидаларын және өндірістің технологиялық жоспарын құруда қабылдауларын;
 • қайта өңдеу өндірісі кәсіпорындарында инженерлік саласында қолданбалы бағдарламалық пакеттер бойынша
 • заңнамадағы акттер, өнеркәсіптерде салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жолдары мен құралдары жүйесі туралы.
Кәсіби тапсырмаларды орындау үшін технология бакалавры білуге тиіс:
 • қайта өңдеу салаларының техникасы мен технологиясын;
 • шикізатқа, материалға және дайын өнімге ұсынылатын техникалық талаптарды;
 • стандарттар мен техникалық шарттарды;
 • шикізаттың, жартылай фабрикаттардың, жылу мен электр энергиясының шығының нормаларын;
 • жарамсыз өнімнің түрлері және оны алдын-алу жолдары;
 • өндіріс ұйымының негізін және бизнес-жоспарды жасаудың әдістерін;
 • еңбек заңнамасының негіздерін;
 • еңбекті қорғау және қауіпсіздік стандарттары;
 • өндірістің экологиялық мәселелері;
 • технологиялық процесстердің параметрлерін өлшеу әдістері;
 • қайта өңдеу өндірісіндегі химиялық, физико-химиялық, биохимиялық, микробиологиялық және коллоидтық процесстер;
 • негізгі тағамдық өнімдердің сызбасын талдау және шикізат компоненттерді және дайын өнімдерді анықтаудың заманауи әдісі;
 • технологиялық процесстердің және алынатын өнімнің теориялық және зертханалық зерттеу құралдары мен әдістері;
 • басқару шешімдерін қабылдау технологиясы;
 • басқару іс-моделінің сұранысы мен ұсынысын зерттеу.
Технология бакалавры қабілетті болуы тиіс:
 • ағымдағы технологиялық процестерді жүйелі көзқарас негізінде шикізат сапасын, технологиялық процестерді талдауды және соңғы өнімге қойылатын талаптарды жақсарту және оңтайландыру;
 • қайта өңдеу өндірісі өнеркәсібінде технологиялық процестерге талдау жүргізу;
 • САПР элементтерін қолдана отырып, технологиялық жобалауды іске асыру;
 • салалардың перспективалық дамуына жауап беретін тиімді жобалар орындау;
 • компьютерлік технологиялар мен заманауи әдістерді қолдана отырып, өңдеу өндірісі технологиясының тапсырмаларын тиімді шешу;
 • бағынатындардың іс-қимылын бағалау және кәсіби талдау, команданың моральді-психологиялық жайын бақылау, еңбек және атқарушылық тәртіпті тиісті дәрежеде қолдау.
 • машиналардың және құрылғылардың, технолгиялық сызбалардың таңдауын растау;
 • өңдеу өндірісінің бөлек учаскелеріндегі құрылғылардың ритмді және үнемді жұмыспен қамтамасыз ету.
Технолгия бакалаврында мынадай дағдылар болу керек:
 • өңдеу өндірісі өнеркәсібінде қолданылатын технологиялық процесстерді басқару
 • өнімнің әр түрлі түрін өндіру кезінде технологиялық процесстерді талдау үшін эксперименттік деректерді статистикалық өңдеу;
 • салалар өнеркәсіптерінде технологиялық, транспортты, операциялық және энергетикалық құрылғыларды ұстауды;
 • компьютерде жұмыс істеу және жобалау процесстерінде, өнеркәсіпті басқаруда техникалық және экономикалық есептеулерде экономикалық-математикалық әдістерді қолдану;
 • зерттеуді жүргізу үшін зерттеу әдістерін және құрылғыларды қолдану;
 • қауіпсіз еңбек жағдайларын және аварияларды жоюды ұйымдастыру.
Технология бакалавры құзыретті болуы керек:
 • қайта өңдеу өндірісі технологиясы жайлы сұрақтарда;
 • қайта өңдеу өндірісі салаларындағы заманауи мәселелерде;
 • қайта өңдеу өндірісінің технологиялық процестерінің ұтымды режимдерін таңдауда.
 
5В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы, мамандығының түлектеріне бакалавр бағдарламасының білім беру бағдарламасын сәтті аятағандарына техника және технология бакалавры – академиялық дәрежесі беріледі.
Түлектер қызмет атқара алады. технолог, әр түрлі жеке меншіктерде өңдеу өндірісінің шебері, өндіріші зертханалардың техник-технологы, жоғарғы оқу орындарында ғылыми-зерттеу орындарының маманы, стандарттау және сертификаттау орталықтарында маман бола алады.

«6М072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша)
мамандығы
 
Магистратурада кадрларды дайындау білім беру бағдарламасы бойынша «6М072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы» ғылыми-педагогикалық (оқыту уақыты 2 жыл) және профильді бағыт бойынша (оқыту уақыты 1 жыл).
Ғылыми-педагогикалық магистратураның түлегіне «6М072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы» мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі дәрежесі, профильді магистратураның түлегіне «6М072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы» мамандығының техника және технология магистрі дәрежесі  беріледі.
 
Кәсіптік қызметтің түрлері мен қолдану аясы
«6М072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы» мамандығы магистр түлектері келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:
профильді дайындауда:
– құрамының кәсіби инженер, өңдеу өндірістері кәсіпорындарының басшылық менеджері болып жұмыс істеуге;
ғылыми және педагогиялық дайындауда:
– оқытушы ретінде жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу ұйымдарында ғылыми қызметкер жұмысын істеуге.
 
Кәсіби қызметінің объектілері
Магистратура түлектерінің кәсіби қызметінің объектілері:
профильді дайындауда:
– салаларды, сондай-ақ мемлекеттік басқару органдарының қайта өңдеу кәсіпорындары мен ұйымдары;
ғылыми және педагогиялық дайындауда:
– ғылыми-зерттеу ұйымдары мен жоғары оқу орындары, сондай-ақ мемлекеттік басқару органдары.
 
Білім беру бағдарламасының мақсаты
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамыту тұжырымдамасына сәйкес жалпыұлттық білім берудің негізгі мақсаттары, мазмұны, формалары мен оқу кезеңдерінде іріктеу, әрбір адамға сапалы жоғары білім алуға мүмкіндік жасау, сонымен қатар қоғамның сұранысын қанағаттандыру.
Өңдеу өнеркәсібі саласында жеткілікті тәжірибесі бар, командада жұмыс істей алатын, еңбек нарығындағы талаптары мен технологиясы өзгерткенде бейімделгіш, іргелі білімі бар белсенді жаңа  мамандар даярлау.
6М072800 – «Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы» бағдарламасының мақсаты еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, мемлекеттік орман секторы, жергілікті, өңірлік және халықаралық институттар, сондай-ақ жоғары оқу орындары мен колледждер үшін профессор-оқытушылар дайындау болып табылады.
 
Білім беру бағдарламасының міндеттері
6М072800 – «Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы» білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері:
– терең ғылыми-педагогикалық білімі бар жоғары білікті мамандар даярлау, жоспарлау және ғылыми-педагогикалық, кәсіби технологияларды, өндірістік қызметтерді жүзеге асыруға қабілетті, азық-түлік өнімдерін өндіру процесінің түрлі салаларында ғылыми-зерттеу проблемаларды шешуді дамыту;
– көрсетілген мәселелерді шешуде логикалық талдау жасай алатын, ұлттық және халықаралық  коллективте қарым-қатынас мәдениетін білетін магистрлер дайындау;
– қазіргі заманғы проблемаларды анықтау, оларды шешу барысында қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып, бақылау мен сынақтар жүргізу үшін, дәстүрлі және қазіргі заманғы азық-түлік технологиясы әдістері мен тәсілдері қолданылуы мүмкін, нәтижелерін диаграммалар  және көрнекі кестелер түрінде көрсету;
профильді дайындауда:
– қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы саласында оқытудың жеке аудандарының таңдау;
– өңдеу өнеркәсібі саласындағы теориялық және практикалық дайындықты тереңде ту
ғылыми және педагогиялық дайындауда:
– жоғары кәсіби деңгейдегі қарым-қатынас мәдениетін білетін, ғылым қиылысында қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді шешуге қабілетті, түрлі салалар мен ұйымдардың ғылыми-зерттеу және басқару қызметін жүзеге асыра алатын, жоғары оқу орындарында оқытулар жүргізіп,
– табысты еңбек атқаратын мамандарды дайындау; 
– зерттеулерді доктарантураға дейін  жалғастыру үшін қажетті негіз алуға;
– өмір бойы өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қажеттіліктері мен олардың белсенді өзіндік шығармашылық шеберлік  қабілетін дамыту;
– университетте университеттік педагогика және психология-педагогика саласындағы ең минимумдік білімді  алу.
 
Білім беру бағдарламасының оқыту пәні.
«6М072800 – «Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы» білім беру бағдарламасы 2 (екі) білім беру траекториясын қамтиды:
№ 1 "Астықты өңдеу және сақтау технологиясы"
№ 2 "Нан, макарон және кондитер өнімдерінің технологиясы".
 
Негізгі құзіреттіліктер:
Профильді магистратураның түлегі:
ойында болуы керек:
 • қызметінің таңдаған саласындағы соңғы жаңалықтарды, оларды  техникалық жүйелер мен құрылғыларды салу үшін перспективалары туралы;
 • өңдеу өндірістерінің технологиясын инженерлік жобалау, ғылыми-зерттеу, өнертабыс, инновация туралы; Жедел индустриялық және технологиялық міндеттерін шешу үшін қажетті деңгейде озық ғылыми әдістер мен техникалық құралдарды пайдалану мүмкіндігін;
 • жедел индустриялық және технологиялық міндеттерін шешу үшін қажетті деңгейде озық ғылыми әдістер мен техникалық құралдарды пайдалану мүмкіндіктері;
білуі керек:
 • халықаралық және ішкі стандарттар, нормалар, жоғары бұйрықтардан және басқа да отандық мекемелердің бұйрықтарын, орындалатын жұмыстарға байланысты нормативтік және әдістемелік басшылық жасау;
 • өңдеу салаларының секторларын техникалық және технологиялық дамуының қазіргі жағдайы мен болашағы;
 • жаңа жоғары технологиялық өндірістік технологияларды әзірлеу және енгізу, өңдеу саласы технологиясы сарапшы  мақсаттары мен міндеттері;
 • техникалық құжаттама, материалдар мен бұйымдар үшін  негізгі талаптар;
 • еңбек заңнамасының негіздері бойынша;
 • ережелер мен еңбекті қорғау ережелерін, технологиялық процестердің экологиялық қауіпсіздік;
 • денсаулығы мен қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы сараптамалық бағалау әдістері;
 •  т.б. ISO 9000, 14000, сапасын басқару үшін стандарттар;
 • өңдеу өнеркәсібі технологиясы ғылым мен технологиясында, озық отандық және шетелдік тәжірибесі.
алуы керек:
 • кәсіби қызмет барысында туындайтын  проблемаларды тұжырымдау және шешуде терең кәсіби білімді талап етуге;
 • қазіргі заманғы құралдарын пайдалана отырып, қолданыстағы талаптарға сәйкес ресімделген есептер, очерктер, мақалалар, түрінде атқарылған жұмыс нәтижелерін редакциялау және басып шығару,  ұсынуға;
дағдылары бар:
 • шет тілдерін кәсіби, ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қажетті көлемде пайдалану, білім беру қызметі;
 • жеке компьютерлерде жұмыс білікті болуы:
 • кәсіби қызметінің барлық түрлерін жүзеге асыратын ұйымда   жоспарлау;
 • кәсіби қызметтің барлық аспектілерінде.
білікті болуы:
 • кәсіби қызметтің барлық аспектілерінде жоспарлау кәсіби қызметінің барлық түрлерін жүзеге асыратын ұйымда;
 
Ғылыми және педагогикалық магистратураның түлегі білу керек:
ойында  болуы керек:
 • қызметінің таңдаған саласындағы соңғы жаңалықтарды, оларды  техникалық жүйелер мен құрылғыларды салу үшін перспективалары туралы;
 • өңдеу өндірістерінің технологиясын инженерлік жобалау, ғылыми-зерттеу, өнертабыс, инновация туралы; Жедел индустриялық және технологиялық міндеттерін шешу үшін қажетті деңгейде озық ғылыми әдістер мен техникалық құралдарды пайдалану мүмкіндігін;
 • жедел индустриялық және технологиялық міндеттерін шешу үшін қажетті деңгейде озық ғылыми әдістер мен техникалық құралдарды пайдалану мүмкіндіктері;
білуі керек:
 • халықаралық және ішкі стандарттар, регламенттер, директивалар, тапсырыстар, және басқа да жоғары отандық ұйымдар, әдістемелік, нормативтік-құқықтық актілер мен орындалатын жұмысқа қатысты басшылық жасау;
 • ағымдағы жағдайы мен салаларды, мекемелер, ұйымдар, кәсіпорындар мен сабақтас салаларын, әсіресе қызметін өңдеу өндірістерді техникалық даму перспективалары;
 • мақсаттары мен міндеттері, жаңа жоғары технологиялық өндірістік технологияларды дамыту және енгізу саласындағы салалар бойынша өндірістерді өңдеу технологиясын жетілдіру;
 • өндірістік өңдеу объектілерінің зерттеу әдістері;
 • техникалық құжаттама, материалдар мен бұйымдар үшін негізгі талаптар;
 • еңбекті қорғау нормалары мен ережелеріне, технологиялық процестердің экологиялық қауіпсіздік;
 • денсаулығы мен қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы сараптамалық бағалау әдістері;
 • ИСО 9000, 14000 және т.б сапа менеджменті саласындағы стандарттар;
 • өңдеу өндірістерінің технологиясында озық отандық және шетелдік ғылым және технологиялар тәжірибесі;
 • жаңа технологияны оқыту;
 • пәндер мен мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік құжаттама;
 • оқу сабақтарының барлық түрлері үшін әдіснамасы және студенттердің өзіндік жұмысы.
білуі керек:
 • ғылыми және педагогикалық қызмет барысында туындайтын проблемалардыж құрастыру және шешу, терең кәсіби білім талап ету;
 • қолданыстағы өзгерту және нақты зерттеу, тиісті ғылыми-зерттеу әдістерін таңдауға негізделген жаңа әдістерін дамыту;
 • эксперименттік нәтижелерін өңдеу;
 • жарық, оларды талдау және интерпретациялау;
 • қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, библиографиялық жұмыс жүргізу;
 • қазіргі заманғы құралдарын пайдалана отырып, қолданыстағы талаптарға сәйкес ресімделген есептер, очерктер, мақалалар, түрінде атқарылған жұмыс нәтижелерін ұсыну, өңдеу және басып шығару;
 • пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін жеткізу;
 • ұтымды оқу сабақтарының барлық түрлерін ұйымдастыру.
дағдылары бар:
 • білім саласы;
 • жоспарлау және зерттеу;
 • ғылыми-зерттеу және оқу-әдістемелік қызметін жүзеге асыру үшін қажетті көлемде шет тілдерін пайдалану;
құзыретті болуы:
 • ғылыми және білім беру қызметін жоғары білім саласында;
 • қазіргі заманғы білім беру технологияларын мәселелері;
 • ғылыми-зерттеу жобалар мен кәсіби саласында ғылыми-зерттеуді іске асыру;
 • жаңарту және кәсіби дағдыларын кеңейтуді қамтамасыз ету үшін үздіксіз білім беру.