Мамандық: Есеп және аудит
Мамандық

Есеп және аудит

Галерея
=======
Есеп, аудит және қаржы
=======
Мамандық туралы Мамандық моделі Түлектер Жұмыс берушілер Сыртқы сараптама
«Есеп және аудит» білім беру бағдарламасының 2015-2019 жылдардағы даму жоспарының Паспорты
 
1 ББ даму жоспарын жасауға  негіздеме
-Қазақстан Республикасының білім беру саясатына сәйкес ББ даму жоспарының тақырыбы мен стратегиясы.
-Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 2020 жылғы дейінгі даму стратегиясы.
-«Экономика және қаржы» кафедрасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық жоспары.
 
2 ББ даму жоспарының негізгі жасаушылары
«Экономика және қаржы» кафедрасының меңгерушісі. э.ғ.к., профессор Абралиев О.А.  және кафедра ПОҚ;
Жұмыс берушілер:
Алматы қаласындағы «DASTAR CO» жауап-кершілігі шектеулі серіктестігінің директоры  Амирешова А.Қ.
 
3
ББ даму жоспарын жүзеге асыру мерзімі
 
2015-2019 жж.
4 Қаражаттандыру көздері және көлемі
Мемлекеттік бюджет және шаруашылық келісім-шарт негізі
 
5 ББ даму жоспарын жүзеге асырудан күтілетін соңғы нәтижелері
Халықаралық және ұлттық стандартардың талаптарына сәйкес бухгалтерлік есеп және аудит саласына білікті мамандарды даярлау
 
 

Білім беру бағдарламасы жөнінде мәліметтер

Білім беру бағдарламасының мазмұны келесі құжаттармен анықталады:

  • Білім беру бағдарламасын жүргізу лицензиясы АБ №0142690, мерзімі – шектеусіз, берілген күні 03.07.2011 жыл, ҚР БҒМ БҒСБК 2011 жылғы 3 шгілдедегі №592 бұйрығы.
  •  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы  23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген);

Білім беру бағдарламасы оқу жоспарлары (типтік, дербес және жұмысшы) мен бағдарламалары (типтік және жұмысшы) арқылы жүзеге асырылады.

Бакалавриат деңгейінле  2 білім беру бағдарламасы қарастырылған: №1 «Экономика салаларындағы есеп және аудит» - 22 модуль және №2 «Қаржы саласындағы есеп және аудит» - 22 модуль;

Магистратура деңгейінде (ғылыми-педагогикалық бағыт) 2 білім беру бағдараламасы қарастырылған: №1 «АӨК салаларындағы есеп және аудит» 8модуль және №2 «Экономиканың нақты салаларындағы есеп және аудит» - 8 модуль; бейіндік бағыт бойынша 2 білім беру бағдарламасы бар – №1«АӨК салаларындағы есеп және аудит» - 5 модуль; №2 «Экономиканың нақты салаларындағы есеп және аудит» - 5 модуль

Толығырақ оқу