Мамандық: Азық-түлік өнімдерінің технологиясы
Университет перешёл на дистанционное образование
Мамандық

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

Галерея
=======
Тағам өнімдерінің технологиясы және қауіпсіздігі
=======
Мамандық туралы Мамандық моделі Түлектер Жұмыс берушілер Сыртқы сараптама
«Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» білім беру бағдарламасының 2015-2019 даму жоспарының Паспорты
 
1 ББ даму жоспарын жасау үшін негіздеме
-Қазақстан Республикасының білім беру саясатына сәйкес ББ даму жоспарының тақырыбы мен стратегиясы.
-Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 2020 жылғы дейінгі даму стратегиясы.
-«Биотехнология және дене тәрбиесі» кафедрасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық жоспары.
 
2 ББ даму жоспарының негізгі жасаушылары «Биотехнология және денетәрбиесі» кафедрасының меңгерушісі. б.ғ.д., профессор Серикбаева А.Д. және кафедра ПОҚ;

Жұмыс берушілер:
  • Директор ЖШС " ДаулетБекет" Бекбаулиев
    Шарип К.
  • Бас директор, ЖШС «Казахский НИИ перерабатывающей и пищевой промышленности» т.ғ.д.,АлимкуловЖексенкулСарманкулович
  • Бас директормемлекеттік өндіріс
Өсімдіктердің биологиясыжәне биотехнологиясы» (ИББР),т.ғ.д., Жамбакин Кабыл Жапарович
 
3
ББ даму жоспарын жүзеге асыру мерзімі
 
2015-2019 жж.
4 Қаражаттандыру көздері және көлемі
Мемлекеттік бюджет және шаруашылық келісім-шарт негізі
 
5 ББ даму жоспарын жүзеге асырудан күтілетін соңғы нәтижелері
Халықаралық және ұлттық стандартардың талаптарына сәйкес топырақтану және агрохимия саласына білікті мамандарды даярлау
 
 

Бағдарламаны аналитикалық негіздеу
Білім беру бағдарламасы жөнінде мәліметтер

Білім беру бағдарламасының мазмұны келесі құжаттармен анықталады:

  • Білім беру бағдарламасын жүргізу лицензиясы АБ №0142690, мерзімі – шектеусіз, берілген күні 03.07.2011 жыл, ҚР БҒМ БҒСБК 2011 жылғы 3 шілдедегі №592 бұйрығы.
  • Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы  23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген);

Білім беру бағдарламасы оқу жоспарлары (типтік, дербес және жұмысшы) мен бағдарламалары (типтік және силлабустар) арқылы жүзеге асырылады.
Бакалавриатта 2 білім беру бағдарламасы бар: №1 «Сүт және сүт өнімдерінің технологиясы» - 19 модуль және №2 «Ет және ет өнімдерінің технологиясы» - 19 модуль;
Магистратурада (ғылыми-педагогикалық бағыт) 2 білім беру бағдараламасы бар: №1 «Сүт және сүт өнімдерінің технологиясы» 9 модуль және №2 «Ет және ет өнімдерінің технологиясы» - 9 модуль.

Толығырақ оқу