Мамандық: Автоматтандыру және басқару
Университет перешёл на дистанционное образование
Мамандық

Автоматтандыру және басқару

Галерея
=======
IT-технологиялар және автоматтандыру
=======
Мамандық туралы Мамандық моделі Түлектер Жұмыс берушілер Сыртқы сараптама

Мамандыққа жалпы сипаттама
5В070200Автоматтандыру және басқару

photo

Басқарудың сапалы автоматтандырылған жүйелері өндірістік үрдістер туралы сенімді ақпаратты қажетті формада және уақытында беру арқылы кәсіпорынның тиімділігін арттырады. Онымен бірге басқарушылық әрекеттерді таратуға және уақытында тасымалдауға мүмкіндік береді.
Бітірушілердің кәсіптік қызмет сферасы: автоматтандыру аймағында, ақпараттандыру және өндірістің барлық сферасында басқару үшін ақпаратты өңдеу әдістері және құралдарын қолданумен байланысты техникалық жүйелерді басқару саласында.
Кәсіптік қызмет объектісі: әр түрлі өндірістің техникалық процесін басқарудың автоматтандырылған жүйелері, әр түрлі бағыттағы автоматтандырылған ақпараттық-басқарушылық жүйелері, әр түрлі мәліметтерді тасымалдау, өңдеу, қабылдаудың автоматтандырылған жүйелері, құрылғылардың, объектілердің жүйелерін жобалаудың автоматтандырылған жүйелері, әр түрлі өндірістің технологиялық дайындаудың автоматтандырылған жүйелері, әр түрлі өндірістің технологиялық дайындаудың автоматтандырылғын жүйелері, өнеркәсіптің әр түрлі саласындағы құрылғылардың, детальдардың  кешенді зерттеудің автоматтандырылған жүйелері.


Кәсіптік қызмет пәні: өндірістің автоматтандырылған жүйелерін экплуатациялау, құру, өңдеу, талдау әдістері, техникалық процетерді бақару және болжау техникалық жүйелері, жоғары техника объектісін зерттеуді басқару болып табылады.

Кәсіптік қызмет түрлері:

  • Сервистік-экплуатациялық қызмет;
  • Өндірістік-техникалық қызмет;
  • Ұйымдастырудың-басқару қызметі;
  • Жобалау-конструкторлық қызмет;
  • Эксперименттік –зерттеу қызметі.
Кәсіптік қызмет функциялары әр түрлі басқарудың автоматтандырылған жүйелерін құру құралдарынан, өңдеуге енгізудің заманауй әдістерінен тұрады.

Кәсіптік қызметтің типтік тапсырмалары:
  • Басқару, информатика, автоматика аймағында толық сапалы кәсіптік білім алу;
  • Гуманитарлық, мәдениетті, этикалық, құқықтық нормалы болу, мәдениетті ойлау, өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыра білу, жаңа білім алу;
  • Білімнің жеке бағдарламаларын таңдау;
  • Жоғары кәсіптік білімді жалғастыру.

Кәсіптік қызмет бағыты: автоматтандыру, техникалық үрдісі,  техникалық жүйелерді басқару аймағында, сонымен  бірге қолданып ғылымда ғылыми өндірісте инженерлік, техникалық қызмет.