Мамандық: Аңшылықтану және аң шаруашылығы
Университет перешёл на дистанционное образование
Мамандық

Аңшылықтану және аң шаруашылығы

Галерея
=======
Орман ресурстары және аңшылықтану
=======
Мамандық туралы Мамандық моделі Түлектер Жұмыс берушілер Сыртқы сараптама
  Шифры Білім беру
траекториясы
Оқу
мерзімі

Берілетін
дәреже

 
1 «5В080300-Аңшылықтану және аң шаруашылығы» №1 «Аңшылықтану»;
№2 «Аң шаруашылығы»
4 жыл «5В080300-Аңшылықтану және аң шаруашылығы»
мамандығы бойынша ауыл шаруашылығы бакалавры
2 «6M080300-Аңшылықтану және аң шаруашылығы»
 
№1 «Аңшылық-кәсіптік ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану»
№2 «Аңшылық шаруашылығы объектілерін басқару, көбейту және қайта қалпына келтіру»
2  жыл «6М080300-Аңшылықтану және аң шаруашылығы»мамандығы бойынша ауыл шаруашылығы ғылымдарының магистрі

Білім беру бағдарламасыныңдаму жоспарының паспорты
 
1 БББ даму жоспарын әзірлеудің негіздемесі Білім беру бағдарламасын дамыту жоспарының стратегиясы мен тематикасы мемлекеттің және қызығушы тұлғалардың  қажеттіліктерін қанағаттандыратын жоғары білікті кадр дайындауды мақсат тұтатын  Қазақстан Республикасы білім беру саясатына сай келеді.
2 БББ даму жоспарын негізгі әзірлеушілері Кафедра меңгерушісі, а.ш.ғ.д., профессор Кентбаев Е.Ж., а.ш.ғ.к., қауымд. профессор Серикбаева А.Т., ауыл шаруашылығының магистрі Каспакбаев Е.М., жұмыс берушілер: Іле Алатау МҰТП бас директоры Айнабеков М.С., Алматы қорығының директоры Байтурбаев Қ.Н.
3 БББ даму жоспарын жүзеге асыру мерзімі 2015-2019 жж.
4 Қаржыландыру көздері мен көлемі Мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландыру. Қаржыланырудың өзге көздерін тарту
5 БББ даму жоспарын жүзеге асырудан күтілетін соңғы нәтижелер Отандық және дүниежүзілік стандарттардың талаптарына сәйкес аңшылық шаруашылығы саласында жоғары білікті мамандар дайындау.