Карта сайта Наши ресурсы Наши партнеры
   1. Бакалавриаттың білім беру бағдарламалары
   2. Өту балдары - 2018-2019
   3. Ашық есік күндері
   4. Шетелдік азаматтарды қабылдау
   5. Оқушылар олимпиадалары
   6. Сұрақ-жауап
   7. Хабарландыру
   8. Факультет декандарымен сұхбат
   9. Бакалавриат буклеті
   10. Оқудың төлемақы жеңілдігі
   11. Қашықтықтан оқыту бөліміне арналған төлемақы
   12. Сұрақ-жауап
   1. Магистрлік мамандықтар
   2. Ашық есік күндері
   3. Шетелдік азаматтарды қабылдау
   4. Сұрақ-жауап
   5. Хабарландыру
   6. Факультет декандарымен сұхбат
   7. "Platonus" автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
   1. Специальности докторантуры
   2. Ауылдық мектеп түлектеріне ҚазҰАУ жеңілдіктері
   3. Ашық есік күндері
   4. Шетелдік азаматтарды қабылдау
   5. Сұрақ-жауап
   6. Хабарландыру
   7. Факультет декандарымен сұхбат
   8. Рейтинг ППС
  1. "Platonus" автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
  2. Рейтинг ППС
  3. Электрондық құжат айналым
  4. Корпоративтік пошта
  5. Ғылыми кітапхана
  6. Студенттердің ар-намыс кодексі
  7. "Аграрлық университет" газеті
  1. "Platonus" автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
  2. Рейтинг ППС
  3. Электрондық құжат айналым
  4. Корпоративтік пошта
  5. Ғылыми кітапхана
  6. Оқытушылардың ар-намыс кодексі
  7. "Аграрлық университет" газеті
  1. Даму стратегиясы
  2. Raiting of the university
  3. Есептер
  4. СМЖ процедурасы
  5. СМЖ формалары
  1. Бакалавриат
  2. Магистратура
  3. Докторантура
  4. Білім беру бағдарламалары
  5. Қабылдау нәтижелері 2015 жылы
  6. Нормативтік материалдар
  7. Сапа менеджменті жүйесі
  8. Біліктілігін арттыру
  1. Ғылыми-зерттеу жұмыстары
  2. Ғылыми журнал "Ізденістер,нәтижелер"
  3. Диссертациялық кеңестер
  4. Электрондық ғылыми мұрағат
  5. Ғылым басқармасының жаңалықтары
  6. Бас ғалым хатшысы
  7. Жетекші ғылыми мектептер
  8. Ғылыми бағыттар
  9. Байқаулар мен гранттар
  10. Конференция
  1. Қазақстан-Жапон инновациялық орталығы
  2. Қазақстан-Кәрей инновациялық орталығы
  3. «Агроинновация және экология» ҒЗИ
  1. Шетелдік серіктестер
  2. Интернет байланыс
  3. Бірлескен жобалар
  1. "Аграрлық университет" газеті
  2. Біздің мақтанышымыз
  1. Біздің меценаттар
  2. Донорлық
    1. Басшылық
    2. Факультет туралы
    3. Даму стратегиясы
    4. Факультет басшылығындағы декандар тізімі
    5. Сапа менеджмент жүйесі
    6. Факультет құрылымы
    7. Дауыс беру
    8. Оқушылар олимпиадалары
    9. Факультет серіктестері
    10. Білім беру бағдарламалары
    11. ОПҚ рейтинг қорытындысы 2016-2017
    1. Модульдік білім беру бағдарламасы
    2. Шетел профессорларының дәрістері
    3. Элективті пәндер каталогы
    1. Ғылыми-зерттеу жұмыстар
    2. ҒЗЖ 2015ж. жоспары
    3. Жас ғалымдар кеңесі
    4. Ғылыми сынақ мерзімі
    5. Ғылыми жинақтар
    6. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы
    7. Мақалалар
    1. Қоғамдық белсенділік
    2. Халықаралық ынтымақтастық
    1. Топырақтану және агрохимия
    2. Агрономия
    3. Экология
    4. Өсімдік қорғау және карантин
    5. Жеміс, көкөніс және жаңғақ шаруашылығы
    1. Агрономия
    2. Топырақтану және агрохимия
    3. Экология
    4. Өсімдік қорғау және карантин
    5. Жеміс, көкөніс және жаңғақ шаруашылығы
    1. Факультет басшылығы
    2. Факультет туралы
    3. Даму стратегиясы
    4. Факультет басшылығындағы декандар тізімі
    5. Сапа менеджмент жүйесі
    6. Факультет құрылымы
    7. Студенттер олимпиадалары
    8. Факультет серіктестері
    9. Білім беру бағдарламалары
    10. Дауыс беру
    1. Модульдік білім беру бағдарламасы
    2. Шетел профессорларының дәрістері
    3. Элективті пәндер каталогы
    1. Ғылыми-зерттеу жұмыстар
    2. ҒЗЖ жоспары
    3. Жас ғалымдар кеңесі
    4. Ғылыми сынақ мерзімі
    5. Ғылыми жинақтар
    6. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы
    7. Студенттердің мақалалары
    1. Қоғамдық белсенділік
    2. Халықаралық ынтымақтастық
    1. Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
    2. Н.О. Базанова атындағы физиология, морфология және биохимия
    3. Тағам өнімдерінің технологиясы және қауіпсіздігі
    4. «Ара, құс және балық шаруашылығы»
    1. Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)
    2. Биотехнология
    3. Азық-түлік өнімдерінің технологиясы
    4. Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы
    5. Стандарттау және сертификаттау
    6. Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
    1. Факультет басшылығы
    2. Факультет туралы
    3. Даму стратегиясы
    4. Факультет басшылығындағы декандар тізімі
    5. Сапа менеджмент жүйесі
    6. Факультет құрылымы
    7. Оқушылар олимпиадалары
    8. Білім беру бағдарламалары
    9. ОПҚ рейтинг қорытындысы 2014-2015
    10. Дауыс беру
    11. Факультет серіктестері
    1. Модульдік білім беру бағдарламасы
    2. Шетел профессорларының дәрістері
    3. Элективті пәндер каталогы
    1. Ғылыми-зерттеу жұмыстар
    2. Жас ғалымдар кеңесі
    3. ҒЗЖ 2015ж. жоспары
    4. Ғылыми сынақ мерзімі
    5. Ғылыми жинақтар
    6. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы
    7. Мақалалар
    1. Қоғамдық белсенділік
    2. Халықаралық ынтымақтастық
    1. Акушерлік хирургия және малдардың өсіп-өну биотехнологиясы
    2. Клиникалық ветеринарлық медицина
    3. Биологиялық қауіпсіздік
    4. Ветеринариялық санитариялық сараптау және гигиена
    5. Микробиология және вирусология
    1. Ветеринарлық медицина
    2. Ветеринарлық санитария
    1. Басшылық
    2. Факультет туралы
    3. Даму стратегиясы
    4. Факультет басшылығындағы декандар тізімі
    5. Сапа менеджмент жүйесі
    6. Факультет құрылымы
    7. Оқушылар олимпиадалары
    8. Факультет серіктестері
    9. Білім беру бағдарламалары
    10. ОПҚ рейтинг қорытындысы 2014-2015
    11. Дауыс беру
    1. Модульдік білім беру бағдарламасы
    2. Шетел профессорларының дәрістері
    3. Элективті пәндер каталогы
    1. Ғылыми-зерттеу жұмыстар
    2. ҒЗЖ 2015ж. жоспары
    3. Жас ғалымдар кеңесі
    4. Ғылыми сынақ мерзімі
    5. Ғылыми жинақтар
    6. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы
    7. Мақалалар
    1. Қоғамдық белсенділік
    2. Халықаралық ынтымақтастық
    1. Жер ресурстары және кадастр
    2. Орман ресурстары және аңшылықтану
    3. Су ресурстары және мелиорация
    1. Су ресурстары және суды пайдалану
    2. Орман ресурстары және орман шаруашылығы
    3. Жерге орналастыру
    4. Кадастр
    5. Аңшылықтану және аң шаруашылығы
    1. Басшылық
    2. Факультет туралы
    3. Даму стратегиясы
    4. Факультет басшылығындағы декандар тізімі
    5. Факультет құрылымы
    6. Құжаттар
    7. Факультет серіктестері
    8. Білім беру бағдарламалары
    9. Дауыс беру
    1. Модульдік білім беру бағдарламасы
    2. Шетел профессорларының дәрістері
    3. Элективті пәндер каталогы
    1. Ғылыми-зерттеу жұмыстар
    2. ҒЗЖ 2017 ж. жоспары
    3. Жас ғалымдар кеңесі
    4. Ғылыми сынақ мерзімі
    5. Ғылыми жинақтар
    6. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы
    7. Мақалалар
    1. Қоғамдық белсенділік
    2. Халықаралық ынтымақтастық
    1. Есеп, аудит және қаржы
    2. Менеджмент и организация агробизнеса
    3. Құқық
    1. Құқықтану
    2. Экономика
    3. Менеджмент
    4. Есеп және аудит
    5. Маркетинг
    6. Мемлекеттік және жергілікті басқару
    7. Бағалау
    8. Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау
    9. Кеден ісі
    10. Агротуризм
    11. Event-Менеджмент
    12. Аграрлық тауарлармен халықаралық бизнес
    13. Аймақтық даму
    1. Басшылық
    2. Дауыс беру
    3. Факультет туралы
    4. Даму стратегиясы
    5. Факультет басшылығындағы декандар тізімі
    6. Сапа менеджмент жүйесі
    7. Факультет құрылымы
    8. Студенттердің жетістігі
    9. Факультет серіктестері
    10. Білім беру бағдарламалары
    11. Оқытушы - профессорлардың жетістіктері
    1. Модульдік білім беру бағдарламасы
    2. Шетел профессорларының дәрістері
    3. Элективті пәндер каталогы
    1. Ғылыми-зерттеу жұмыстар
    2. ҒЗЖ 2015ж. жоспары
    3. Жас ғалымдар кеңесі
    4. Ғылыми - зерттеу тағылымнамасы
    5. Ғылыми жинақтар
    6. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы
    7. Мақалалар
    1. Қоғамдық белсенділік
    2. Халықаралық ынтымақтастық
    1. Машина пайдалану
    2. Механика және ауылшаруашылық техникасын құрылымдау
    3. Аграрлық техника және технологиялар
    4. IT-технологиялар және автоматтандыру
    5. Энергияны үнемдеу және автоматика
    6. Кәсіптік оқыту
    1. Ақпараттық жүйелер
    2. Автоматтандыру және басқару
    3. Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
    4. Жылу энергетикасы
    5. Электро энергетикасы
    6. Ауылшаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету
    7. Кәсіптік оқыту
    8. Логистика (сала бойынша)
    9. Машина жасау
    10. Көлік, көліктік техника және технологиялар
    11. Аграрлық техника және технология
    12. Көлікті пайдалану және жүкқозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
    13. Қоршаған ортаны қорғау және өміртіршілігінің қауіпсіздігі
  1. Факультет