Университет перешёл на дистанционное образование
Модульдік білім беру бағдарламалары ИИДМБ-2 аясында
         Табиғи ресурстар басқару және агроөнеркәсіп экожүйелерінің тұрақты дамуы
Академиялық дәрежесі: «6М080800 - Топырақтану және агрохимия» мамандығы бойынша
                              ауыл шаруашылығы ғылымдарының магистрі
                         
                      Жасыл биотехнология және азық-түлік қауіпсіздігі
Академиялық дәрежесі: «6M073500 - Азық-түлік қауіпсіздігі» (профильді бағыт)
               мамандығы бойынша техника және технология магистрі