Факультеттер: Технология және биоресурстар
Университет перешёл на дистанционное образование

Технология және биоресурстар

Факультет галереясы
Өмірдің жарқын сәттері
Факультет білім беру бағдарламасы
------------------------------------
Факультет туралы Страница факультета
1929 жылы Алматы зоотехникалық-малдәрігерлік институтының құрамында-зоотехникалық факультеті құрылды. Факультетің алғашқы деканы болып профессор В.У Упер тағайындалды. Содан соң 1986 жылы факультет аталуы «Зооинженерлік» деп өзгертілді. 1996–2002 жылдар аралығында зооинженерлік жәневетеринария факультеттері «Ветеринария және биотехнология» оқу-ғылыми өндірістік кешені құрамына бірікті. 2002 жылы оқу-ғылыми өндірістік кешен Ветеринария және мал шаруашылығы институты болып қайта құрылды. 2006 жылы оның негізінде мал шаруашылығы технологиясы және ветеринария факультеті құрылды.
2012 жылдың 16 шілдесінен «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы» факультеті болып өзгертілді. Факультет тарихында В.У.Упер, П.П.Ипатов, М.А.Алетов, А.К.Росляков, У.Ж.Мустафин, Б.Б.Искакбаев, А.А.Егеубаев, П.Ш.Имашев, Ш.Д.Даленов, А.А.Самбетбаев, А.Атабаев, С.К.Шауенов, Е.И.Исламов, Б.М.Махатов секілді декандардың орны ерекше. Сонымен қатар И.В.Сайкович, Б.А.Домбровский, М.А.Ермеков, В.А.Бальмонт, Д.А.Зыков, Н.Ө.Базанова, Ф.М.Мухаметгалиев, Л.И.Цой, К.У.Медеубеков, М.А.Байтурин, К.С.Сабденов, М.М.Бетембаева, Т.С.Садыкулов, Ж.А.Рахимжанов, Е.Е.Есентаев, С.Ш.Мырзабеков, А.Б.Байжұманов, А.Б.Танатаров, Ж.К.Каримов, К.И.Дүйсенбаев сияқты ғалымдардың факультеттің оқу - ғылыми әлеуетін көтерудегі үлестері орасан зор. Бүгінгі таңда факультет құрамында – М.А.Ермеков атындағы «Мал және балық шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы», «Азық-түлік өнімдері және тағам қауіпсіздігі», Н.Ө.Базанова атындағы «Физиология, морфология және биохимия», кафедралары бар. Факультетте студенттерге, магистранттар мен докторанттарға білім беріп, білікті маман дайындауда 1 академик, 20 профессор, 25 доцент, 14 аға оқытушы, 22 асисстент қызмет етуде. Сонымен бірге сабақтарды жоғары деңгейде өткізу үшін 3 лабаратория меңгерушілері, 2 өндірістік оқытудың шебері, 6 зертханашылар қызмет етеді.
 
Факультетте бакалавриат жүйесі бойынша – 6 мамандық:
 • 5В080200 – Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы;
 • 5В080400 –Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау;
 • 5В072700 – Азық-түлік өнімдерінің технологиясы;
 • 5В072800 – Өңдеу өндірістерінің технологиясы;
 • 5В073200 – Стандарттау,сертификаттау және метрология;
 • 5В070100 – Биотехнолонгия;
 
Магистратура жүйесі бойынша – 7 мамандық:
 • 6М080200– Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы;
 • 6М080400 – Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау;
 • 6М072700 – Азық-түлік өнімдерінің технологиясы;
 • 6М072800 – Өңдеу өндірістерінің технологиясы;
 • 6М073500 – Тағам қауіпсіздігі;
 • 6М073200 – Стандарттау,сертификаттау және метрология;
 • 6М070100 – Биотехнолонгия.
 
Докторантура жүйесі бойынша – 2 мамандық:
 • 6D080200 – Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы;
 • 6D073200 – Стандарттау,сертификаттау және метрология;
 
Факультет марапаттарымен жетістіктері туралы ақпарат
 
 • "2013 жылғы 7 қыркуйек күні қалалық сенбілікте жоғары белсенділік және ұйымдастырушылық көрсеткені үшін 2- орын дипломы" университет ректоры Т.И.
 • Есполовтың атынан мақтау қағазы;
 • «2012 жылғы 8 қыркүйек күні қалалық сенбілікте жоғары белсенділік және ұйымдастырушылық көрсеткені үшін 2-орын дипломы» университет ректоры Т.И. Есполовтың атынан мақтау қағазы;
 • «ҚазҰАУ профессор-оқытушы құрамы мен қызметкерлері арасында мини-футболдан өткен жарыста 3-ші орын мақтау қағазы»;
 • ҚазҰАУ-де «Әйел денсаулығы спартакиадасы» бағдарламасы бойынша өткен жарыста эстафеталық жүгіруден 4*80 көрсеткішпен 1-орын мақтау қағазы»;
 • «Университеттің факулдьтетаралық «Жас талант – 2012» байөауында «Қазіргі заман биі» номинациясы бойынша III-орын дипломы»;
 • «ҚазҰАУ –де «Әйел денсаулығы спартакиадасы» бағдарламасы бойынша өткен жарыста арқан тартудан 3-ші орын мақтау қағазы»;
 • «ҚазҰАУ-і профессор-оқытушы құрамы мен қызметкерлері арасында мини-футболдан өткен жарыста 1-ші мақтау қағазы»;
 • «ҚазҰАУ-де бірінші курс қыздар арасында өткен біріншілікте мини-футболдан 2-ші орын диплом»;
  «ҚазҰАУ-де бірінші курс спартакиадалық бағдарлама бойынша тоғыз-құмалақтан өткен жарыста 2-орын мақтау қағазы»;
 • «Өсімдік шаруашылығы технологиясы» факультетінде өткен «Биотехнология әлемі-2012» конкурсында 1- орын мадақтама грамотасы».
 
Ғылыми зерттеулер, жобалар тізімі және жауапты адамдар
 
 1. Шыныбаев Д.С. «Қазақстанның әр түрлі экологиялық аймақтарында өсірілетін қой тұқымдары, топтарының және сүлелелерінің ет, жүн өнімдерінің қалыптасу мезгілінде инновациялық технологиялық негізін құрастыруда физиологиялық, морфологиялық, биохимиялық, иммуно-цитогенетикалық көрсеткіштерінің заңдылықтарын зерттеу»;
 2. Махатов Б.М. «Разработка и внедрение биотехнологии разведения рачка артемия при прудовых хозяйствах для получения их цист (яиц) – монокорма для выращивания личинок ценных и исчезающих видов рыб (осетровых, лососевых, карповых и т.д.)»;
 3. Тулемисова Ж.К., Серикбаева А.Д. «Биотехнологические основы получения новых пробиотических продуктов функционального назначения на основе верблюжьего молока»;
 4. Оспанов А. «Разработка технологии производства продуктов высокой степени готовности из отечественного полизлакового сырья», Оспанов А. «Новый способ выпечки подового хлеба стратегического назначения»;
 5. Садыкулов Т.С. «Повышение генетического потенциала овец (тонкорунных, полутонкорунных и мясо-сальных пород овец и коз)», Садыкулов Т.С. «Совершенствование генетического потенциала дегересской и сарыаркинской (внутрипородный жанаркинский тип) курдючных пород овец», Садыкулов Т.С. «Инновационные технологии производства молодой баранины», Садыкулов Т.С. «Инновационные технологии производства молодой баранины эдилбаевской породы овец»;
 6. Нургазы К.Ш. «Создать высокопродуктивное стадо казахской белоголовой и герефордской пород в условиях Южного Прибалхашья», Нургазы К.Ш. «Совершенствование хозяйственно-ценных признаков казахской белоголовой породы в условиях предгорной зоны Тянь-Шань», Нургазы К.Ш. «Совершенствование племенных и продуктивных признаков маралов в условиях Восточного Казахстана».
 7. Исламов Е.И. «Интенсификация производства продукции овцеводства на основе изучения физиологических, биохимических и молекулярно-генетических особенностей формирования мясной и шерстной продуктивности овец в условиях пустынь и полупустынь юга-юга-востока Казахстана»
 8. Оспанов А.А. «Разработка технологии производства макаронных изделий на основе нетрадиционного полизлакового сырья»           
 
 
Наш адрес:
г.Алматы, пр. Абая 28, №10 учебный корпус Казахский национальный аграрный университет