Факультеттер: Су, жер және орман ресурстары
Университет перешёл на дистанционное образование

Су, жер және орман ресурстары

Факультет галереясы
Өмірдің жарқын сәттері
Факультет білім беру бағдарламасы
------------------------------------
Білім беру бағдарламалары Страница факультета
Жерге орналастыру
 
  Шифры Білім беру траекториясы Оқу мерзімі Берілетін дәреже
1 «5В090300 –Жерге орналастыру» №1 «Жерге орналастыруды жобалау»;
№2  «Жер ресурстарын ұтымды пайдалану»
4 жыл «5В090300-Жерге орналастыру»
мамандығы бойынша қызмет көрсету саласының бакалавры
2 «6М090300 –Жерге орналастыру» №1 «Жер-ақпараттық жүйелер»;
№2 «Жерді ұтымды пайдалану және қорғау»;
№3 «Аумақтарды жоспарлауды және жылжымайтын мүлікті құқықтық қамтамасыз ету»
2  жыл «6М090300-Жерге орналастыру»
мамандығы бойынша ғылым магистрі
3 «6D090300 –Жерге орналастыру» №1 «Жер ресурстарын басқару»;
№2 «Жерге орналастырудағы ұйымдастыру және басқару процесстері»
3 жыл «6D090300-Жерге орналастыру» мамандығы бойынша философия докторы (PhD)

Кадастр
 
  Шифры Білім беру траекториясы Оқу мерзімі Берілетін дәреже
1 «5В090700 –Кадастр» №1 «Жер кадастры және жылжымайтын мүлікті бағалау»;
№2 «Жер ресурстарын басқару»
4 жыл «5В090700-Кадастр»
мамандығы бойынша қызмет көрсету саласының бакалавры
2 «6М090700 –Кадастр» №1 «Жер кадастрының техникалық құралдарының жаңа технологиялары»
№2 «Заманауи кадастрдың теориясы мен практикасы»
№3 «Жер кадастры және жылжымайтын мүлікті бағалау»
2  жыл «6М090700-Кадастр»
мамандығы бойынша ғылым магистрі
3 «6D090700 –Кадастр» №1  «Жер –кадастрлық жұмыстарының менеджменті»;
№2 «Жер ресурстарын басқару және оларды бағалау»
3 жыл «6D090700-Кадастр» мамандығы бойынша философия докторы (PhD)

Өсімдік қорғау және карантин
 
  Шифры Білім беру траекториясы Оқу мерзімі Берілетін дәреже
1 5В081100 –«Өсімдік қорғау және карантин» №1 «Энтомология»
№2  «Фитопатология»
4 жыл 5В081100- «Өсімдік қорғау және карантин»
мамандығы бойынша қызмет көрсету саласының бакалавры
2 6М081100–«Өсімдік қорғау және карантин» №1 «Қазіргі таңдағы өсімдік қорғау»
 
2  жыл 6М081100- Өсімдік қорғау және карантин»
мамандығы бойынша ғылым магистрі
3 6D081100–«Өсімдік қорғау және карантин» №1 «Энтомология»
№2 «Фитопатология»
3 жыл 6D081100-«Өсімдік қорғау және карантин» мамандығы бойынша философия докторы (PhD)

Орман ресурстары және орман шаруашылығы
 
  Шифры Білім беру траекториясы Оқу мерзімі Берілетін дәреже
1 «5В080700 –Орман ресурстары және орман шаруашылығы» №1 «Орманды көбейту»;
№2  «Ландшафттық дизайн»
4 жыл «5В080700 –Орман ресурстары және орман шаруашылығы»
мамандығы бойынша ауыл шаруашылығы бакалавры
2 «6М080700 – Орман ресурстары және орман шаруашылығы» №1 Қорғаныш орман өсіру
№2  Орман ресурстарын басқару
 
2  жыл 5В080700 –Орман ресурстары және орман шаруашылығы»
мамандығы бойынша ауыл шаруашылығы ғылым магистрі
3 «6D080700 – Орман ресурстары және орман шаруашылығы» №1  «Орманды қалпына келтіру және орманды көбейту»
№2 «Орман ресурстарын басқару мен эконоимкасы»
3 жыл «6D080700 – Орман ресурстары және орман шаруашылығы»
   мамандығы бойынша философия докторы (PhD)
  
Аңшылықтану және аң шаруашылығы
 
  Шифры Білім беру траекториясы Оқу мерзімі Берілетін дәреже
1 «5В080300-Аңшылықтану және аң шаруашылығы» №1 «Аңшылықтану»;
№2 «Аң шаруашылығы»
4 жыл «5В080300-Аңшылықтану және аң шаруашылығы»
мамандығы бойынша ауыл шаруашылығы бакалавры
2 «6M080300-Аңшылықтану және аң шаруашылығы» №1 «Аңшылық-кәсіптік ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану»
№2 «Аңшылық шаруашылығы объектілерін басқару, көбейту және қайта қалпына келтіру»
2  жыл «6М080300-Аңшылықтану және аң шаруашылығы»мамандығы бойынша ауыл шаруашылығы ғылымдарының магистрі
Наш адрес:
050013, г. Алматы, пр.Абая 8 Казахский национальный аграрный университет