Факультеттер: Агробиология
Университет перешёл на дистанционное образование

Агробиология

Факультет галереясы
Өмірдің жарқын сәттері
Факультет білім беру бағдарламасы
------------------------------------
ОПҚ рейтинг қорытындысы 2016-2017 Страница факультета
2016-2017 оқу жылында ҚазҰАУ жыл сайын Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі (АРТА) өткізетін ЖОО мен оқу бағдарламаларының ұлттық рейтингісіне қатысты. Барлығы 36 оқу бағдарламасы ұсынылды. АРТА рейтингі қорытындылары  жалпыұлттық «Казахстанская правда» газетінің 23 мамыр 2017 жылғы № 96 номерінде  және «Тәуелсіз рейтинг – 2017» анықтамасы мен АРТА сайтында жарияланды (www.iaar.kz).

ҚазҰАУ-нің АРТА -2017 бағдарламалық рейтинг нәтижелері
 
Орын
Бакалавриат
 
Магистратура Докторантура  PhD

Ауылшаруашылық ғылымы және технология, Ветеринария және Қызметі
 
I 5B080200 - Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 6М060800 -  Экология 6D060800 – Экология
5B080500 - Су ресурстары және суды пайдалану 6М080100 - Агрономия 6D080100 - Агрономия
5B080800 - Топырақтану және агрохимия 6М080500 - Су ресурстары және суды пайдалану 6D080200 - Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
5B080900 – Жеміс-көкөніс шаруашылығы 6М080900 - Жеміс-көкөніс шаруашылығы 6D080500 - Су ресурстары және суды пайдалану
5B120100 Ветеринарлық медицина 6М120100 Ветеринарлық медицина 6D080700 - Орман ресурстары және орман шаруашылығы
5B120200 Ветеринарлық санитария 6D080800 - Топырақтану және агрохимия
6D080900 - Жеміс-көкөніс шаруашылығы
6D090300 - Жерге орналастыру
6D081100 - Өсімдік қорғау және карантин
6D120100 Ветеринарлық медицина
6D120200 Ветеринарлық санитария
II 5B080600 - Аграрлық техника және технология 6М080200 - Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 6D080600 - Аграрлық техника және технология
5B080700 - Орман ресурстары және орман шаруашылығы 6М080700 - Орман ресурстары және орман шаруашылығы
5B090300 - Жерге орналастыру 6М080800 - Топырақтану және агрохимия
5B081100 - Өсімдік қорғау және карантин 6М090300 - Жерге орналастыру
6М081100 - Өсімдік қорғау және карантин
6М120200 Ветеринарлық санитария
III 5B060800 -  Экология 6М080600 - Аграрлық техника және технология  
5B080100 - Агрономия
 
АРТА ұлттық рейтингі нәтижелері бойынша Қазақстанның Үздік-50 ғалымдарының тізімі жарияланып, бұл тізімге университетіміздің сегіз оқытушысы кірді.
 
Қазақстан Республикасы ЖОО-ның ПОҚ рейтингі
 
Орын Оқытушы
ЖОО
 
Балл
12 Хусаинов Дамир Микдатович  
Қазақ ұлттық
аграрлық университеті
 
3100
16 Ахмедсадыков Нурлан Нуролдинович 2800
34 Шабдарбаева Гульнар Сабыровна  1750
41 Ахметова Гульнази Даулетхановна 1400
44 Тулемисова Жанара Кенесовна 1250
47 Турганбаева Гульнар Елдесбаевна 1100
49 Елешев Рахимжан 1000
50 Сулейменова Назия Шукеновна 950
 
Мамандар даярлау бағыттары бойынша ЖОО бас рейтингі
бакалавриат - магистратура – докторантура
 

Бағыттары
 
ЖОО Орын
Ауылшаруашылық ғылымдары Қазақ ұлттық
аграрлық университеті
1
Ветеринария 1
Жаратылыстану ғылымдары 5
 
2017 жылы Қазақ ұлттық аграрлық университеті  Республикалық Рейтинг Агенттігі «Қазақстан 2050 - Инновация және академиялық басымдылык ұлттық рейтингісіне»  қатасып 14 орынды иеленді.
 
Университет Нәтиже Академиялық қызмет Ғылыми және инновациялық қызмет Интернациолизация Түлектердің сұранысы академиялық беделі жұмыс берушілер арасында беделі
14 Қазақ ұлттық аграрлық университет 89,9 89 60,0 98 100 77 75
 
ҚазҰАУ-нің РРА -2016 бағдарламалық рейтинг нәтижелері
 
Шифр и название специальности
Место
в рейтинге

 
Балл
1 5B080100 Агрономия 2 73,8
2 6М080100 Агрономия 2 89,9
3 6D080100 Агрономия 2 81,6
4 5B080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 1 87,4
5 6М080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 1 89,9
6 6D080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 1 84,0
7 5B080500 Су ресурстары және суды қолдану 1 95,2
8 6М080500 Су ресурстары және суды қолдану 1 92,5
9 6D080500 Су ресурстары және суды қолдану 1 89,1
10 5В080600 Аграрлық техника және технология 2 85,6
11 6М080600 Аграрлық техника және технология 2 78,2
12 6D080600 Аграрлық техника және технология 2 81,6
13 5В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы 2 89,8
14 6М080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы 2 89,8
15 6D080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы 2 67,4
16 5В080300 Аңшылықтану және аң шаруашылығы 2 82,4
17 6М080300 Аңшылықтану және аң шаруашылығы 2 81,5
18 5В080800 Топырақтану және агрохимия 1 92,4
19 6М080800 Топырақтану және агрохимия 1 92,4
20 6D080800 Топырақтану және агрохимия 1 89,0
21 5B080900 Жеміс-көкөніс шаруашылығы 1 80,0
22 6М080900 Жеміс-көкөніс шаруашылығы 1 82,5
23 6D080900 Жеміс-көкөніс шаруашылығы 1 81,6
24 5B081100 Өсімдік қорғау және карантин 2 87,3
25 6М081100 Өсімдік қорғау және карантин 2 89,9
26 6D081100 Өсімдік қорғау және карантин 1 84,1
27 5В080400 Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау 3 79,9
28 6М080400 Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау 2 82,3
29 5В081000 Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау 2 92.5
30 6М081000 Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау 1 92,5
31 5В081200 Ауылшаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету 1 87,3
32 6D081200 Ауылшаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету 1 66,6
33 5B090300 Жерге орналастыру 2 79,9
34 6М090300 Жерге орналастыру 1 87,5
35 6D090300 Жерге орналастыру 1 64,1
36 6М060800 Экология 3 86,4
37 6D060800 Экология 2 77,3
38 6М070100 Биотехнология 3 92,1
39 5В072700 Азық-түлік тағамдары технологиясы 3 79,8
40 6М072700 Азық-түлік тағамдары технологиясы 2 84,2
41 5В072800 Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша) 2 87,2
42 6М072800 Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша) 1 90,0
43 6D073200 Стандартизация, сертификация және метрология 2 64,1
44 6М073500  Тағам қауіпсіздігі 1 92,4
45 5В012000 Кәсіптік оқыту 2 82,3
46 6М012000 Кәсіптік оқыту 2 64,1
47 5B120100 Ветеринарлық медицина 2 87,2
48 6М120100 Ветеринарлық медицина 1 89,8
49 6D120100 Ветеринарная медицина 1 69,8
50 5B120200  Ветеринарлық санитария 2 87,5
51 6М120200 Ветеринарлық санитария 2 89,9
52 6D120200 Ветеринарлық санитария 2 86,6
 
2017 жылдың білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігi (БСҚА)  Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары мен оқу бағдарламаларының рейтингісін өткізді. Бұл рейтингте ҚазҰАУ Қазақстан Республикасының үздік техникалық университеттері ұлттық рейтінгісінде төртінші орынды иеленді.
 
Қазақстан Республикасының үздік техникалық университеттері
ұлттық рейтінгісі -2017
 
 
 
ЖОО
 
Барлығы
1 Қазақстан-Британ техникалық университеті 94,81
2 Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 84,91
3 Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті 76,20
4 Қазақ ұлттық аграрлық университеті 75,60
5 Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттiк техникалық университетi 66,06
6 Алматы энергетика және байланыс университеті 61,93
7 Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті 57,78
8 М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы 57,78
9 Алматы технологиялық университеті 57,13
10 Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті 56,44

 
2017 жылғы БСҚА рейтингісінің білім беру бағдарламалары бойынша
ҚазҰАУ-дың нәтижелері
 
Мамандықтың шифр мен атауы
Рейтингтегі
орны

 
Балл
1 5В070100  Биотехнология 4 472,63
6М070100 Биотехнология 2 791,99
2 6М073500 Азық-түлік қауіпсіздігі 1 800,00
3 5B072700  Азық-түлік тағамдары технологиясы 3 624,24
6М072700  Азық-түлік тағамдары технологиясы 1 800,00
4 5B072800  Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша) 3 613,23
6М072800  Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша) 2 749,84
5 5B080100   Агрономия 3 536,21
6М080100  Агрономия 1 800,00
6 5B080200  Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 1 800,00
6М080200  Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 1 800,00
7 5B080500    Су ресурстары және суды қолдану 2 788,94
6М080500  Су ресурстары және суды қолдану 2 665,23
8 5В081000   Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау 1 800,00
6М081000  Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау 1 800,00
9 5В081200 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету 1 800,00
10 5В080400  Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау 2 680,05
6М080400  Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау 1 800,00
11 5В080600   Аграрлық техника және технология 2 414,68
6М080600  Аграрлық техника және технология 1 800,00
12 5В080700  Орман ресурстары және орман шаруашылығы 1 800,00
6М080700  Орман ресурстары және орман шаруашылығы 1 800,00
13 5В080800  Топырақтану және агрохимия 1 800,00
6М080800  Топырақтану және агрохимия 1 800,00
14 5В090300   Жерге орналастыру 1 742,75
6М090300  Жерге орналастыру 1 800,00
15 5В120200  Ветеринарлық медицина 1 800,00
6М120200  Ветеринарлық медицина 1 800,00
16 5В120100  Ветеринарлық санитария 1 800,00
6М120100  Ветеринарлық санитария 1 800,00
 
2017 жылғы БСҚА рейтингісі туралы  толық  ақпаратты   www.nkaoko.kz сайтынан білуге болады.
 
2015-2016 оқу жылында ҚазҰАУ жыл сайын Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі (АРТА) өткізетін ЖОО мен оқу бағдарламаларының ұлттық рейтингісіне қатысты. Барлығы 45 оқу бағдарламасы ұсынылды.
АРТА рейтингі қорытындылары  жалпыұлттық «Казахстанская правда» газетінің 18 мамыр 2016 жылғы № 93 номерінде  және «Тәуелсіз рейтинг – 2016» анықтамасы мен АРТА сайтында жарияланды (www.iaar.kz).
 
ҚазҰАУ-нің АРТА -2016 бағдарламалық рейтинг нәтижелері
 
Орын Бакалавриат Магистратура
Докторантура  PhD
 

Ауылшаруашылық ғылымы және технология, 
Ветеринария және Қызметі
 
I 5B080200 Мал шаруашылығы өнімдерін
өндіру технологиясы
6М080200 Мал шаруашылығы өнімдерін
өндіру технологиясы
6D080200 Мал шаруашылығы өнімдерін
өндіру технологиясы
5B080800 Топырақтану және агрохимия 6М080800 Топырақтану және агрохимия 6D080800 Топырақтану және агрохимия
5B120100 Ветеринарлық медицина 6М120100 Ветеринарлық медицина 6D120100 Ветеринарлық медицина
5B080500 Су ресурстары және суды пайдалану 6М080500 Су ресурстары және суды пайдалану 6D120200 Ветеринарлық санитария
6М080100 Агрономия 
 
6D080100 Агрономия 
6М080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы 6D080700Орман ресурстары және орман шаруашылығы
6М090300 Жерге орналастыру 6D060800 Экология 
6М080600 Аграрлық техника және технология
II 5B120200 Ветеринарлық санитария 6М120200 Ветеринарлық санитария 6D080600 Аграрлық техника және технология
5B081100 Өсімдіктерді қорғау және карантин 6М081100 Өсімдіктерді қорғау және карантин  
5B080100 Агрономия  6М060800 Экология 
5B080600 Аграрлық техника және технология 6М090700 Кадастр
5B080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы
5B090300 Жерге орналастыру
 
АРТА ұлттық рейтингі нәтижелері бойынша Қазақстанның Үздік-50 ғалымдарының тізімі жарияланып, бұл тізімге университетіміздің екі оқытушысы кірді.
 
Қазақстан Республикасы ЖОО-ның ПОҚ рейтингі
 
Орын Оқытушы
ЖОО
 
Балл
44 Шабдарбаева Гульнар Сабыровна  
Қазақ ұлттық
аграрлық университеті
 
1400
49 Хусаинов Дамир Микдатович 1250
 
Сонымен қатар, 2016 жылы АРТА «мамандарды даярлау бағыты мен деңгейі бойынша ҚР-ның ЖОО-ның тәуелсіз рейтингін» жасады (51 ЖОО қатысты).
Рейтинг төрт көрсеткіштер бойынша жүргізілді: «Дарынды студенттердің, оқытушылар мен зерттеушілердің жоғары үлесі», «Академиялық ұтқырлық», «Түлектердің бәсекеге қабілеттілігі»,
«Оқытушылардың, магистранттар мен докторанттардың ғылыми жарияланымдары бойынша бәсекеге қабілеттілігі».
 
Мамандар даярлау бағыттары бойынша ЖОО бас рейтингі
бакалавриат - магистратура – докторантура
 

Бағыттары
 
ЖОО Орын
Ауылшаруашылық ғылымдары  Қазақ ұлттық
аграрлық университеті
1
Ветеринария 1
Жаратылыстану ғылымдары 7
Қызмет 8
 
 
 
 
 
Наш адрес:
г. Алматы, пр. Абая 8, №4 уч. корпус Казахский национальный аграрный университет