НҰСҚАУЛЫҚ « АНТИПЛАГИАТ» ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ»

Университет қашықтықтан білім беруге көшті

Событие #369 Статистика

НҰСҚАУЛЫҚ « АНТИПЛАГИАТ» ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ»

1. Жалпы Ереже

1.1 Академиялық адалдық принциптеріне сәйкес Университеттің қолдаушыларының жазбаша жұмыстары плагиат тексеруден өтуі тиіс.

1.2 Жазбаша жұмыстарға жазбаша үй тапсырмалары, рефераттар, эссе, сондай-ақ семестрлік және курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар (жобалар), магистрлік және докторлық диссертациялар (жобалар), оқулықтар, оқу құралдары, монографиялар және профессорлық-оқытушылық құрамының (бұдан әрі-ПОҚ) әдістемелік жұмыстары жатады.

1.3 «Антиплагиат» жүйесі қолданушылардың жазбаша жұмыстарының түпнұсқаларын тексеруге арналған. Жұмысты тексеру ғаламторда жиналған мәтіндер базасы бойынша, сондай-ақ университеттің жеке базасы бойынша жүргізіледі.

1.4 «Антиплагиат» жүйесін енгізу қолданушыларды өз бетінше жұмыс жасауға, мәтін жазу дағдыларын дамытуға, әдебиет көздерімен тиімді жұмыс істеуге үйретеді, олардың ғылыми ізденісін қажет етеді.

1.5 Қолданушылар орындаған жазбаша жұмыстарды қорытынды бағалау, «Антиплагиат» жүйесі берген нәтижелерді ескере отырып жүзеге асырылады.

1.6 Қолданушылардың жазбаша жұмыстарын тексеруді жүргізіп, үйлестіретін университеттің қашықтықтан оқыту секторы (ҚОС) болып табылады.


2. Білім алушылар мен ПОҚ-ның жазбаша жұмыстарын тексеру үшін «Антиплагиат» жүйесін пайдалану тәртібі

2.1 «Антиплагиат» жүйесінде жазбаша жұмысты тексеру қорытындысы бойынша тексеру екі негізгі жүйе арқылы жүзеге асырылады:

- Plagiat.kaznau.kz - бакалавриат бітірушілері үшін, дипломдық жұмыс/ жоба, сондай-ақ басқа да студенттік жұмыстарды (курстық, семестрлік жұмыстар, эссе және рефераттар және т. б.) тексеру үшін;

- Strikeplagiarism.com - ПОҚ, магистратура, докторантура бітірушілері үшін магистрлік, докторлық диссертация мен ғылыми-әдістемелік жұмыстарын тексеру үшін.

2.2 Жазбаша жұмыстарды тапсыру үшін пайдаланушы, белгіленген мерзімде «Антиплагиат» жүйесінде өңдеу үшін, инженер-бағдарламашыға жазбаша жұмысы бар файлды тапсырады. Пайдаланушының жазбаша жұмыстары электрондық түрде doc, pdf, rtf, txt форматында, antiplagiat@kaznau.kz электрондық мекен-жайға тапсырылады.

Жазбаша жұмыстың титулді парағында оның мәліметтері толық берілуі керек – (платонуста және бұйрықта көрсетілгендей): кафедра, курс,

мамандық, топ, оқу дәрежесі (бакалавриат, магистратура, докторантура), жұмыстың тақырыбы және «whatsupp» желісі қосылған телефон нөмірі.

2.3 Тексеру жүргізу үшін жазбаша жұмыстарды тапсыру-қабылдау фактісін инженер-бағдарламашы "Жазбаша жұмыстарды есепке алу журналына" тиісті жазбаны енгізу жолымен жеке есепке алу нөмірін бере отырып тіркейді, ол пайдаланушыға хабарланады және инженер-бағдарламашы мен пайдаланушының жеке қол белгісімен расталады.

2.4 Білім алушы, жазбаша жұмысты «Антиплагиат» жүйесінде тексерту үшін, Академиялық күнтізбеге сәйкес ұсынуға міндетті.

2.5 Plagiat.kaznau.kz немесе Strikeplagiarism.com жүйесінде жұмыстың тексеруден өткендігі туралы есеп, жұмыс тексерілгеннен кейін бірден қалыптастырылады.

Құжаттарды тексеру жыл бойы жүзеге асырылады. Пайдаланушыға үш ретке дейін тексеруден өту мүмкіндігі беріледі. Тексеруден оң нәтижемен өткен жұмыс, келесі критерийлерге сәйкес (кесте. 1) анықтама (сертификат) алады:

Кесте 1

Жұмыс түрі Сәйкес критерийлер
1 Курстық және семестрлік жұмыстың/жобаның түпнұсқа мәтіні 55% -дан кем емес
2 Мамандандырылған бакалавр жұмыстарының түпнұсқа мәтіні 65 % -дан кем емес
3 Мамандық бітіруші біліктілік жұмыстарының түпнұсқа мәтіні 65% -дан кем емес
4 Магистранттың біліктілік жұмысының түпнұсқа мәтіні 70%-дан кем емес
5 Докторанттың біліктілік жұмысының түпнұсқа мәтіні; 70%-дан кем емес
6 Докторанттың реферат жұмысының түпнұсқа мәтіні 60%-дан кем емес
7 Университетте, университет аралық, студенттердің ғылыми байқау жұмыстарының түпнұсқа мәтіні 60%-дан кем емес
8 Қазақстандық, халықаралық студенттік ғылыми жұмыстар байқауына ұсынылған ғылыми жұмыстардың түпнұсқа мәтіні 65%-дан кем емес
9 Ғылыми басылымдарға шығарылатын ғылыми жұмыстардың түпнұсқа мәтіні 55%-дан кем емес
10 Ғылыми конференциялар материалында жариялау үшін ұсынылған ғылыми жұмыстардың түпнұсқа мәтіні 55%-дан кем емес
11 Кафедраның сарапшыларына ұсынылатын диссертацияның түпнұсқа мәтіні 50%-дан кем емес
12 Оқу әдістемелік басылымдар, (оқулықтар, оқу құралдары, монография, әдістемелік нұсқаулардың т.б.) түпнұсқа мәтіні 60%-дан кем емес
 

Инженер-программист Мелдеш Динмухмед моб. тел: 87057700099

Эл почта: электрондық түрде doc, pdf, rtf, txt форматында,
antiplagiat@kaznau.kz

Читайте также Жаңалықтар мұрағаты