Орман ресурстары және аңшылықтану, Факультеттер: Су, жер және орман ресурстары
Университет перешёл на дистанционное образование

Су, жер және орман ресурстары

Кафедра: Орман ресурстары және аңшылықтану

Факультет галереясы
Өмірдің жарқын сәттері
Факультет білім беру бағдарламасы
----------------------------------------
Тәжірибелер базасы Страница кафедры
2014-2015 оқу жылына арналған «Орман ресурстары және аңшылықтану» кафедрасының практика базалары жайлы
МӘЛІМЕТ

 
Мемле-кет Ғылым саласы Мекеме-
нің
атауы
Мекеме-
нің
қызмет-
тік
бағыты
Келісім-шарт жасас-
қан мерзім

Келісім-шарттің жарам-дылық мерзімі
 
Мекеме басшысы-
ның
аты-жөні
Мекен-
жайы
Байла-
ныс
теле-
фоны
Байланы-
сушы-
ның
аты-
жөні
1 ҚР Орман шаруашы-
лығы
Ақмола обл. Сандыктау оқу-өндірістік
орман
шаруашы
-лығы
-оқу
-оқу-
өндірістік
01.01.13ж 31.12.13 ж. Баймышев Галымжан Казкенович  
Ақмола обл. Балкашин
ауд.
Хуторок а.  Юбилей-
ная,
10
 
  Баймышев
Галымжан Казкенович,
директор
2 ҚР Орман шаруашы-лығы  «Лесной
питомник»
акционерлік
қоғамы
-оқу
-оқу-
өндірістік
29.05.12 ж 31.12.16 ж. Волков
Дмитрий Фадеевич

Алматы обл.
Енбекші
қазақ ауд.
Актоғай а. Х.Абдуллин,
10
 
8701
7470297
Волков
Дмитрий
Фадеевич,
президент
3 ҚР Орман шаруашы-лығы «ҚазОШҒЗИ»
ЖШС

-ғылыми-
зерттеу
-оқу-
өндірістік
-тәжірибе
жинақтау
 
23.02.02ж. Мерзімі шектелме-ген Муканов
Болат Мажитович
Ақмола  
обл.
Щучье қ
Киров, 58
8716
3641153

Муканов
Болат
Мажитович, генеральный директор
 
4 ҚР Орман шаруашы-лығы Алматы
орман
селекция-
лық
орталығы
-оқу
-ғылыми-
зерттеу
12.02.10ж 31.08.15 ж. Баймуханбе-тов Санат
Сериович
Алматы қ.
Байышев, 23
3974329
Баймуханбетов
Санат
Сериович,
директор
 
5 ҚР
Орман шаруашы-лығы
 
Қазорман-
жобалау
институты
-оқу-
өндірістік
12.02.10ж 31.08.15 ж. Мыкитанов Жамбыл Катаевич Алматы қ.
Байышев,
23
3974336 Мыкитанов
Жамбыл
Катаевич
6 ҚР Орман шаруашы-лығы
Бақанас
орман
шаруашылық
мемлекет-
тік
мекемесі
 
өндірістік 25.04.10ж Мерзімі шектелме-ген Ескентаев Сагымбай Алматы обл  Бақанас а. Ж.Жабаев, 7   Ескентаев
Сагымбай
директор
7 ҚР Орман шаруашы-лығы
Жамбыл
обл.
Табиғи
ресурстар
және табиғат пайда-
лануды
реттеу
Департаменті
 
-ғылыми-
зерттеу
-оқу-өндірістік
29.03.10ж Мерзімі шектел-меген Арубаев
Сакен, начальник
Тараз қ. Абая даңғ., 133 2451503 Арубаев
Сакен,
начальник
8 ҚР Орман шаруашы-лығы Қазақ орман орналас-
тыру
кәсіпорны
-оқу
-ғылыми-
зерттеу
-оқу-өндірістік
12.02.10ж 31.08.15 ж. Жакашев Ауесхан Абылхано-
вич, директор
Алматы қ.
Байышев, 23
3974132
Жакашев
Ауесхан Абылханович, директор
 
9 ҚР Орман шаруашы-лығы  «Агора»
шаруа
қожалығы
-ғылыми-
зерттеу
12.02.10ж 31.08.15 ж. Исмаилова Фазлет
Акимовна
Алматы обл Енбекші-
қазақ ауд.  Бәйтерек а.
 
Исмаилова
Фазлет
Акимовна,
директор
 
10 ҚР Орман шаруашы-лығы «Семей
орманы» мемлекеттік
орман табиғи резерваты
-ғылыми-
зерттеу
-оқу-өндірістік
июль
2011 ж.
Мерзімі шектелме-ген
Елемесов Максат Муратович, генеральный директор
 
Семей қ.   Елемесов
Максат
Муратович, генеральный директор
11 ҚР Орман шаруашы-лығы
«Ертіс
орманы» мемлекеттік
орман
табиғи
резерваты
 
-ғылыми-
зерттеу
-оқу-өндірістік
июль
2011 ж.
Мерзімі шектелме-ген Аметов
Казыбек Касымович
Павлодар обл Шербақты
ауд.,
Шалдай а.
871
83628335

Аметов
Казыбек
Касымович
 
12 ҚР Орман шаруашы-лығы
Алматинской обл. Табиғи ресурстар
және
табиғат пайдалануды
реттеу
басқармасы
 
-технология-
лық
-оқу-өндірістік
01.09.10ж 5
жылға
Жухаев
Сайлау Жухаевич
Талдықорған қ. Кабанбай
батыр, 26
872
82271669
Жухаев
Сайлау
Жухаевич,
директор
13 ҚР Орман шаруашы-лығы
Кызылорда
обл. Табиғи
ресурстар
және табиғат
пайдала-
нуды
реттеу
басқармасы
 
технология-
лық
-оқу-
өндірістік
01.09.10ж 5
жылға
Смагулов Ф. начальник Қызылорда
обл Арал ауд. Қамысты-
бас а.
29318 Смагулов Ф. начальник
14 ҚР Биология
РГП «Ботаника
және фито-интродукция»  институты
РМК КН
ҚР БҒМ
 
-ғылыми-
зерттеу
10.12.10ж 5
жылға
Ситпаева Г.Т. Алматы қ. Тимирязев, 36 8727
3947644
Ситпаева Г.Т. генеральный   директор
15 ҚР Биология «Көкшетау» мемлекеттік
ұлттық
табиғи бағы
-ғылыми-
зерттеу
18.10.10ж 5
жылға
Сабазов
Хусаин Хакимович
Ақмола обл. Көкшетау қ.
Темирбекова,
54
8716
2269550

Сабазов
Хусаин
Хакимович., генеральный директор
 
16 ҚР Орман шаруашы-лығы
Кеген орман шаруашы-
лығы
мемлекеттік
мекемесі
 
-ғылыми-
зерттеу
-оқу-өндірістік
01.09.10ж 5
жылға
Демежанов Жанат,
диретор
Алматы обл Райымбек ауд.  Кеген а. Мықитанов,
55
8727
7721184
Демежанов
Жанат,
диретор
17 РФ Биология Иркутск
мемлекеттік
ауыл
шаруашылық академиясы

-ғылыми-
зерттеу
тәжірибе
жинақтау студенттер, магистранттар
 
01.09.10ж 5
жылға
Вашукевич
Юрий Евгеньевич, ректор
Иркутск обл Иркутск ауд. Молодёжный
а.
7395
2237330

Вашукевич
Юрий
Евгеньевич,
ректор
 
18 ҚР Орман шаруашы-лығы
Нарынқол
орман
шаруашы-
лығы
мемлекеттік
мекемесі
 
-ғылыми-
зерттеу
пөндірістік
10.12.10ж 5
жылға
Алиев Н.М., директор Алматы обл. Райымбек
ауд.
Нарынқол а.
  Алиев
Нұрбол
Мәжитұлы,
директор
19 ҚР Орман шаруашы-лығы «Чарын»
мемлекеттік
ұлттық
табиғи бағы
-ғылыми-
зерттеу
өндірістік
18.10.10ж 5 жылға
Бектемесов Тохтам Абдимажито-вич, директор
 
Алматы обл.
Ұйғыр ауд.
Шонжы а. Кыдырбаев, 4
  Бектемесов
Тохтам Абдимажитович, директор
20 ҚР Биология
Ырғыз-Торғай мемлекеттік
ұлттық
табиғи
резерваты
 

-ғылыми-
зерттеу
тәжірибе
жинақтау студенттер, магистрант-
тар
 
12.05.11ж 31.12.16 ж. Сарсенбаев Нуркасым Сарсенбае-
вич
Ақтөбе обл.
Ырғыз ауд.
Ырғыз а.  Жүргенов, 70
  Сарсенбаев Нуркасым Сарсенбаевич, директор
21 ҚР Биология «Алтынемел» мемлекеттік
ұлттық
табиғи бағы
-ғылыми-
зерттеу
-оқу-
өндірістік
12.05.11ж 31.12.16 ж. Байадилов Халык Онгарович, директор Алматы обл. Кербұлақ ауд. Басшы а. 8728
4031237

Байадилов
Халык
Онгарович,
директор
 
22 ҚР Биология
Жаркент орман шаруашы-
лығы
мемлекеттік мекемесі
 
технология-
лық
-оқу-
өндірістік
12.05.11ж 31.12.16 ж. Дифу С.К. Жаркент қ.  Белялова,
47а
  Дифу С.К.,
директор
23 ҚР Биология
Павлодар обл. Орман  және аңшылық шаруашы-
лығы
аумақтық инспекциясы
 
технология-
лық
-оқу-
өндірістік
12.05.11ж 31.12.16 ж. Нуралин
Жанат Каиржано-
вич, начальник
Павлодар қ. Борушина, 92 871
82607912
2607901
Нуралин
Жанат
Каиржанович, начальник
24 ҚР Биология «Адал»
облыстық
аң және
балық аулаушылар
қоғамы
технология-
лық
-оқу-
өндірістік
01.09.11ж 31.12.16 ж. Токтамысов
М.С.

Алматы обл. Панфилов 
ауд.
Жаркент қ.
застава
Смирновка
АШ «Кундызды»
 
2335116 Токтамысов
М.С., председатель
25 ҚР Биология РГП «Зоология институты»
КН ҚР БҒМ
технология-
лық
-оқу-
өндірістік
01.02.11ж 31.12.16 ж. Мельдебеков А.Н. Алматы қ.
Аль-Фараби, 93
 
Мельдебеков
А.Н.,
генеральный директор
 
26 ҚР Орман шаруашы-лығы Биология Байзак орман шаруашы-
лығы
мемлекеттік
мекемесі
технология-
лық
-оқу-
өндірістік
01.09.11ж 31.12.16 ж. Нурызбаев
С.И.

Жамбыл обл. Байзақ ауд. Сарыкемер а.  Желтоксан, 30
 
8726
3721866
Нурызбаев
С.И.
27 ҚР
Орман шаруашы-лығы Биология
 
Шелек орман шаруашы-
лығы
мемлекеттік
мекемесі
Технология-
лық,
өндірістік
 
01.09.12ж 31.12.16 ж. Кадырбаев
Т.Ш., генеральный директор
Алматы обл.
Шелек а.
Малай
батыр, 3
8727
7621347
Кадырбаев Т.Ш., генеральный директор
28 ҚР Орман шаруашы-лығы Биология
«Алакөл» мемлекеттік
ұлттық
табиғи бағы
 
Технология-
лық,
өндірістік
01.09.12ж 31.12.16ж Жуманкулов М.С.,
директор
Алматы обл, Алакөл ауд. Үшарал қ.
Кабанбай
батыр, 32
8728
3335117
Жуманкулов
М.С., директор
29 ҚР Орман шаруашы-лығы Биология
«Сайрам-
Өгем»
мемлекет-
тік
ұлттық
табиғи бағы
 
Технология-
лық,
өндірістік
01.09.12ж 31.12.16 ж.
Турганов
Ж.Т. генеральный директор
 
Шымкент қ.
Иляева, 24
8725
2222887
Турганов Ж.Т. генеральный директор
30 ҚР Орман шаруашы-лығы Биология Алматы
мемлекеттік
табиғы
қорығы

-ғылыми-
зерттеу
-оқу-
өндірістік
-тәжірибе
жинақтау
 
01.01.14ж 01.01.19 ж. Байтурбаев
Куат Нурахимо-
вич
директор
Алматы обл,
Талғар ауд.
Акку а.
8727
7430241

Байтурбаев
Куат
Нурахимович
директор
 
 
Наш адрес:
г. Алматы, ул. Абая 8, №1 уч.корпус Казахский национальный аграрный университет