Орман ресурстары және аңшылықтану, Факультеттер: Су, жер және орман ресурстары
Университет перешёл на дистанционное образование

Су, жер және орман ресурстары

Кафедра: Орман ресурстары және аңшылықтану

Факультет галереясы
Өмірдің жарқын сәттері
Факультет білім беру бағдарламасы
----------------------------------------
Оқытушы-профессорлар құрамының кітаптар тізімі Страница кафедры
«Орман ресурстары және аңшылықтану» кафедрасының
2011-2014 жылдары жарық көрген басылымдар

 
2011-2012
 
Авторлардың
Т.А.Ж.
Жарық көрген еңбектерінің аталуы, баспасы Шығ. жылы ҚР БҒМ  
грифімен шыққандары
1 Байзаков С.Б.,
Медведев А.Н.,
Искаков С.И.,
Муканов Б.М.
Лесные культуры в Казахстане // учебник в 2-х томах 2011 ҚР БҒМ
грифімен
2 Кентбаев Е.Ж.,
Кентбаева Б.А.
Деревья и кустарники Казахстана для лесовыращивания // учебник 2011, 21.0 п.л. ҚР БҒМ
грифімен
3 Шабалина М.В.
Майсупова Б.Ж.
Муканов Б.М.
Дендрология // учебник 2011 ҚР БҒМ
грифімен
4 Қаспақбаев Е.М. Орман тауарларын тану пәнінің студентке арналған оқу-әдістемелік кешені 2011 № 341
5 Байзаков С.Б. Қазақстан орманшысының анықтамалығы 2012 ISBN
978-601-80295-1-6
6 Байзаков С.Б. Справочник лесничего
Казахстана
2012 ISBN
978-601-80295-0-9
7 Игенбаев Қ.Б.,
Абаева Қ.Т.,
Қаспақбаев Е.М.
Сүректі кептіру және сақтау технологиясы 2012 ISBN
9965-19-458-0
8 Абаева  К.Т. Қазақстанның орман шаруашылығын басқарудың теориялық және әдістемелік негіздері 2012 ISBN
9965-821-69-0
9 Абаева К.Т. Управление пиродными ресурсами Казахстана 2012 ISBN
9965-19-453-Х
10 Абаева К.Т. Қазақстан Республикасының орман шаруашылығын басқару 2012 ISBN
9965-19-454-8
11 Абаева К.Т.,
Сарсекова Д.Н.
Орман мелиорациясы 2012 ISBN
978-601-241-406-6
12 Байзаков С.Б. Орман шарашылығы сөздігі 2012 ISBN
978-601-06-2236-4
13 Голощапов Г.В., Жилкибаева Э.С. Декоративные деревья и кустарники в озеленении г.Алматы 2012 УДК 71(0758)
ББК 42.37 я 73
14 Байзаков С.Б.,
Ізмағамбетова Г.Қ.,
Исағұлова Д.Д.
Қаспақбаев Е.М.
Өтепберген Ж.Т.
 
Терминологиялық
сөздік
2012 ISBN
978-601-241-402-8
 
2012-2013
 
Авторлардың
Т.А.Ж.
Жарық көрген еңбектерінің аталуы, баспасы Шығ. жылы ҚР БҒМ
грифімен шыққандары

 
1 Беркінбай О., Шабдарбаева Г.С., Хусаинов Д.М.,
Акоев М.Т.
Биоресурсы Казахстана 2013 ISBN
978-601-241-280-2
2 Беркінбай О., Шабдарбаева Г.С., Хусаинов Д.М.,
Акоев М.Т.
Экологический туризм 2013 ISBN
978-601-241-147-8
3 Беркінбай О., Шабдарбаева Г.С., Хусаинов Д.М., Акоев М.Т. Экологиялық туризм 2013 ISBN
978-601-241-181-2
4 Беркінбай О., Шабдарбаева Г.С., Хусаинов Д.М.,
Акоев М.Т.
Қазақстан биоқорлары 2013 ҚР БҒМ
грифімен

2013-2014
 
Авторлардың
Т.А.Ж.
Жарық көрген еңбектерінің аталуы, баспасы Шығ. жылы ҚР БҒМ
грифімен шыққандары
1 Сәрсекова Д.Н., Қаспақбаев Е.М. Орманшылық 2013 ҚР БҒМ
грифімен
2 Беркінбай О., Шабдарбаева Г.С., Хусаинов Д.М.,
Акоев М.Т.
Биоресурсы Казакстана в 3 томах
(1 том – рептилии, 2 том – птицы, 3 том - млекопитающие)
2014 ISBN
978-601-241-280-2
ISBN
978-601-241-412-7
ISBN
978-601-241-280-2
3 Шоманов Ж.Ш. Орманды аэроғарыштан суретке түсіру және ұшақты қолдану. Алматы 2013 ISBN
978-601-241-432-5
 
3.8 Шығарылған электронды оқулықтар,видео-дәрістер, соның ішінде шет тілінде
 
Аталуы Саны
1 Ландшафттық дизайн 15
2 Орман тұқым ісі 25
3 Орман питомниктері 25
4 Көгаландандыру құрылысын ұйымдастыру және экономикасы 20
5 Қазақстандағы ағаш және бұталы өсімдіктер (қаз, орыс тілдерінде) 30
 
Наш адрес:
г. Алматы, ул. Абая 8, №1 уч.корпус Казахский национальный аграрный университет