УМО - Қазақ Ұлттық Аграрлық Зерттеу Университеті
Университет қашықтықтан білім беруге көшті

Магистратура

Алдыңғы деңгей
Нұсқаулық
магистранттар мен докторанттар үшін
Біз туралы Басшылық Білім беру бағдарламалары Академиялық күнтізбе Нұрлы жол Классификаторлар
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ
 
       Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институты (ЖООКББИ) Қазақ ұлттық аграрлық университетінің (ҚазҰАУ) магистратура мен докторантура білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруға жауап беретін структуралық бөлімі болып табылады.
Білім беру мазмұнын анықтауда (білім беру мазмұнына, білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне, білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар) ЖООКББИ Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңының негізінде әзірленген Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің жалпыға міндетті стандартын (ЖООКББМЖМС) басшылыққа алады.
 
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
 
Мақсат: Ұлттық зерттеу университетіне айналу процесіндегі ғылыми зерттеулер мен білім саласындағы сапаны жақсарту саясатын, міндетті деңгейдегі магистрлер мен (Ph.D) философия докторларын дайындаудағы талаптарды орындай отырып жүзеге асыру. Осы мақсатқа жету үшін ЖООКББИ өзінің алдына келесі
міндеттер қойды:
 • жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім бағдарламаларын жүзеге асыру;
 • ғылым, педагог және басқарушы кадрларды даярлау;
 • «өмір бойы сапалы білім алу» қағидатын жүзеге асыру;
 • ғылыми зерттеулер жүргізуге жағдай жасау;
 • техникалық, әлеуметтік-экономикалық және ауылшаруашылық бағыттардың кең спектрі бойынша зерттемелерді орындауға және олардың нәтижелерін экономикаға табыстауға ықпал ету;
 • магистрлер мен (Ph.D) философия докторларын дайындау саласындағы халықаралық ынтымақтастық бағдарламарын жасауға ықпал ету;
 • жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы білім алушылардың құқықтары мен жауапкершіктерін, олардың өзіндік білім, ғылыми-зерттеу және кәсіби қызметін ынталандыруды реттеу.
 
photo

МАГИСТРАТУРА
 
       Магистратура бөлімі, Қазақ ұлттық аграрлық университеті (ҚазҰАУ), Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының (ЖООКББИ) магистратура білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруға жауап беретін структуралық бөлімі болып табылады. Білім беру мазмұнын анықтауда  магистратура бөлімі Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңының негізінде әзірленген, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамызындағы № 1080 қаулысымен бекітілген Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің жалпыға міндетті стандартын (ЖООКББМЖМС) басшылыққа алады.
Осы стандарт магистратураның білім беру бағдарламаларының мазмұнына, магистранттардың білім траекториясына, білім беру құрылымына, магистранттардың дайындық деңгейін және академиялық дәрежені бағалауға қойылатын талаптарды белгілейді.
 
МАГИСТРАТУРА БӨЛІМІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
 
Мақсат: Ұлттық зерттеу университетіне айналу процесіндегі ғылыми зерттеулер мен білім саласындағы сапаны жақсарту саясатын, міндетті деңгейдегі магистрлер дайындаудағы талаптарды орындай отырып жүзеге асыру. Осы мақсатқа жету үшін магистратура бөлімі өзінің алдына келесі
міндеттер қойды:
 • магистратураның 39 мамандығы бойынша білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру;
 • ғылым, педагог және басқарушы кадрларды даярлау екі бағытта:
 1. 2 жылдық оқу мерзімімен ғылыми және педагогикалық;
 2. кемінде 1 жыл оқу мерзімімен бейіндік.
 • магистрлерді дайындау саласындағы халықаралық ынтымақтастық бағдарламарын жасауға ықпал ету;
 • магистратураның техникалық, әлеуметтік-экономикалық және ауылшаруашылық бағыттардың кең спектрі бойынша зерттеулерді орындауға және олардың нәтижелерін экономикаға табыстауға ықпал ету;
 • «өмір бойы сапалы білім алу» қағидатын жүзеге асыру;
 • магистратурада білім алушыларға ғылыми зерттеулер жүргізуге жағдай жасау;
 • магистратурада білім алушылардың құқықтары мен жауапкершіктерін, олардың өзіндік білім, ғылыми-зерттеу және кәсіби қызметін ынталандыруды реттеу.
 
 
 
 
Соңғы жаңалықтар Танымал Оқылған Жаңалықтар мұрағаты