Профессорско-преподавательский состав

Нұрғазы Бану Өміртайқызы

Кафедра: Биологическая безопасность 9
Banu.Nurgazy@kaznau.kz
1990 жылы 16.00.02 – мал патологиясы, онкологиясы және морфологиясы мамандығы бойынша «Патологоанатомическая характеристика отравления овец остролодочником пушистым» атты тақырыпқа кандидаттық диссертация қорғады. 100 жуық ғылыми-әдістемелік еңбектері жарық көрген, оның ішінде 1 оқулық, 2 оқу құралы, 5 патент бар. Сонымен қатар 4 гранттық ғылыми-зерттеу жобалардың орындаушысы, типтік және жұмыс оқу бағдарламаларының авторы, мемлекеттік аттестацияға және емтиханға арналған тестілердің құрастырушысы. Университетте оқу сабақтарын жүргізу сапасын бағалау жөніндегі тәуелсіз сарапшы. Ғылыми еңбектері: 1. Эпизоотология и клинико-морфологическое проявление гемофилеза кур. Вестник семипалат. гос.университета им.Шакарима, №4, Семей, 2008, стр. 186-188.2016-01-21 2. К патоморфологии эхинококкоза овец. Вестник Кыргызского национального аграрного университета. Бишкек, №7, 2012, стр.47-53.3. Биелердің жатыр ішіндегі сальмонеллезінің патоморфологиясы. Профессор Н.Г.Асановтың 70-жылдығына арналған «Жануарлардың аса қауіпті сирек ұшыраған және зооантропонозды ауруларына қарсы күрестің қазіргі заманғы мәселелері» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. 6.12.2012. Алматы, 2012, 95-97 бет.
Размещенные материалы в Repository KazNAU